Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Sensoryczne sterowanie motoryką dziecka

  Dla sprawnego funkcjonowania motorycznego najważniejsze są: zmysł równowagi, układ czucia głębokiego i czucia powierzchniowego. Postrzeganie, czyli świadomość ciała i jego schemat w mózgu wytwarza się dzięki systemowi sensorycznemu i motorycznemu. W tym podrozdziale omówiono szczegółowo ich funkcje;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /9 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybrane badania rozwoju dziecka

  W opracowaniu dotyczącym wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dzieci konieczne jest wprowadzenie wybranych elementów z podstawowych dziedzin opisujących morfologię oraz fizjologię człowieka. Aby przypisać określonej właściwości fizjologicznej jej wartość i prawdziwe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /8 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody kontroli rozwoju dziecka

  Szczególne znaczenie dla oceny rozwoju dzieci, prowadzonej przez pediatrę, psychologa, pedagoga i rehabilitanta, ma znajomość metod diagnostycznych m. in.: sposobu zbierania informacji, analizy danych, wykonywania pomiarów antropometrycznych. Ważne są zarówno techniki stosowane przez badających, jak też ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOBILIZACJA STAWÓW

  Hipokineza zmniejsza ilość bodźców czynnościowych dostarczanych stawom, a sztywność podnosi ciśnienie wewnątrz stawu. W następujących stawach chorzy często zgłaszają bóle:

  -    odcinek szyjny kręgosłupa,

  -    staw barkowy oraz obręcz barkowa,

  -    odcinek lędźwiowy kręgosłupa,

  -    stawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALECENIA DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN gdzie występuje choroba parkinsona

  W licznych publikacjach można znaleźć porady dla pacjentów, ich krewnych i osób z nimi związanych, jak również ogólne propozycje terapii ruchowej. Niestety w żadnej z tych publikacji nie propaguje się jak najwcześniejszego rozpoczęcia leczenia rehabilitacyjnego.

  W zaleceniach uwzględnia się aktywność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJE I ZALECENIA DLA REHABILITANTÓW

  Omówienia wymaga kilka szczególnych problemów związanych ze sposobem poruszania się chorych oraz ich konsekwencje dla leczenia rehabilitacyjnego.

  U niektórych pacjentów obserwuje się ruchy dystoniczne, które mieszczą się w ramach obrazu klinicznego schorzenia podstawowego, a w niektórych przypadkach mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /8 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód chorego na Parkinsona

  Dzięki rehabilitacji chodu chory zachowuje możliwie jak najdłużej zdolność samodzielnego poruszania się. Istotna w tej chorobie jest zdolność do zaakceptowania kompromisu. Rehabilitację chodu powinno się rozpocząć natychmiast po wystąpieniu zaburzeń chodzenia, a nie dopiero wtedy, gdy mają miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOTERAPIA W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DRŻENIA

  Dla pacjentów, szczególnie dla tych z dominującym drżeniem, objaw ten stanowi wyjątkowo przykrą dolegliwość, która nasila się w czasie emocji. Za pomocą rehabilitacji nie udaje się zmniejszyć drżenia. Z pacjentami należy prowadzić rozmowy na temat możliwości zahamowania drżenia poprzez ruchy celowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA CHOREGO POD KĄTEM FIZJOTERAPII

  Przedstawiamy poniżej schemat badania chorego, który bazuje na zmodyfikowanej skali Webster-Rating-Scale i New York University Parkinson Score (patrz także rozdział 4). Powstanie tego typu kwestionariusza z możliwością ilościowej oceny sprawności było konieczne, aby móc prowadzić rehabilitację jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTYCZNE W LECZENIU REHABILITACYJNYM HIPOKINEZY

  Zaburzenia w układzie ruchów nabytych i automatycznych, określane mianem hipokienzy są wynikiem degeneracji komórek dopaminergicznych. Są one nasilone dodatkowo przez sztywność. Celem terapii ruchowej jest optymalne wykorzystanie zachowanych jeszcze wzorców dla ruchów nabytych i automatycznych. Ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 158

  praca w formacie txt

Do góry