Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mobilizacje czynne

  Niektórzy autorzy (Maigne, Mc Kenzie, Rakowski) zalecają, oprócz stosowania pozycji odciążeniowych, leczenie tzw. mobilizacjami czynnymi kręgosłupa. Mobilizacje czynne wg Maigne'a polegają na ostrożnym wykonywaniu, samodzielnie przez pacjenta, ruchów w chorym odcinku kręgosłupa. Ruchy są wykonywane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie pielęgnacyjne i ochronne w warunkach domowych

  Prawidłowe postępowanie pielęgnacyjne z chorym w czasie ostrego zespołu bólowego, bezpieczne i możliwie bezbolesne wykonywanie najniezbę-dniejszych czynności życiowych, uważam za podstawowy czynnik warunkujący powodzenie leczenia zachowawczego przepukliny dyskowej.

  Omówienie sposobów ułożenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstawanie z pozycji leżącej i układanie się na łóżku

  U chorych z bólem lędźwiowym znacznym problemem jest wstawanie z pozycji leżącej. Aby było ono możliwie bezbolesne i maksymalnie bezpieczne należy je wykonywać kilkoma etapami (ryc. 3.5.):

  • Obrócić się na mniej bolesny bok, przodem w kierunku krawędzi łóżka.

  • Podgiąć nogi w kolanach i biodrach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w okresie ostrych dolegliwości

  Istota postępowania leczniczego w okresie ostrych dolegliwości bólowych spowodowanych przepukliną jądra miażdżystego sprowadza się do stworzenia warunków do ewentualnego cofnięcia się (repozycji) przepukliny i jej ustabilizowania oraz do usunięcia zespołu ostrych zaburzeń pourazowych tkanek: obrzęku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycje ułożeniowe

  Zgodnie z aktualnymi poglądami obowiązującymi w medycynie podstawowym warunkiem umożliwiającym cofnięcie się wypukliny i wytworzenie się zrostu pierścienia włóknistego jest konsekwentne unieruchomienie chorego, najlepiej w pozycji odciążeniowej. Ruch, schylanie, kaszel, kichanie itp. utrudniają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły bólowe na tle zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgów

  W medycynie, w dotychczasowych poglądach na powstawanie dolegliwości bólowych kręgosłupa, przypisywano bardzo dużą rolę, stwierdzonym w badaniu radiologicznym, zmianom zwyrodnieniowym kości kręgosłupa. Od występowania takich zmian lub ich braku na zdjęciach rtg, często uzależniano obiektywność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia morfologiczne kręgosłupa w przebiegu choroby przeciążeniowej

  Powstanie zaburzeń morfologicznych kręgosłupa stanowi kolejny IV etap omawianej drogi rozwoju choroby przeciążeniowej, kiedy do istniejących odwracalnych zaburzeń czynnościowych dołączają nieodwracalne zmiany w budowie tkanek, (patrz Tabela IV).

  Pod pojęciem zaburzeń morfologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół chromania ogona końskiego

  Ta nieco dziwna nazwa jednego z okresowo spotykanych zespołów dolegliwości wiąże się z upośledzeniem krążenia w naczyniach zaopatrujących wiązkę korzeni nerwowych wychodzącą z końcowej części rdzenia kręgowego, zwaną ogonem końskim.

  Określenie „chromanie" wynika z najczęściej spotykanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły bólowe korzeniowe

  Zespoły bólowe kręgosłupa przebiegające z uciskiem i uszkodzeniem korzeni nerwowych lub gałęzi nerwu rdzeniowego są najpoważniejszym, najbardziej dramatycznym i najtrudniejszym do leczenia etapem choroby przeciążeniowej kręgosłupa.

  Najczęstszymi przyczynami takiego ucisku w przebiegu choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria kwalifikacji chorych do leczenia operacyjnego lub zachowawczego

  Ostry zespół bólowy spowodowany przepuklinąjądra miażdżystego wymaga już podczas pierwszego badania rozstrzygnięcia przez badającego lekarza następujących problemów:

  • czy istnieje bezwzględna konieczność leczenia operacyjnego?,

  • czy istnieje szansa leczenia zachowawczego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 728

  praca w formacie txt

Do góry