Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Anoksja

  anoksja; niedobór tlenu w tkance mózgu, który jest bardzo czuły na to ograniczenie. Nasilona a. dopro­wadza do utraty przytomności, na­tomiast trwająca 3 — 5 min może spo­wodować nieodwracalne zmiany pato­logiczne w mózgu. A. występuje także w wyniku zatrzymania oddechu, czy­li -> asfiksji'. Dwutlenek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza pracy

  analiza pracy; badanie procesu pracy pod względem wymagań (fizycznych, psychicznych i społecznych) stawia­nych pracownikowi, warunków pracy, jej organizacji, przebiegu i niezbędnego wyposażenia (surowców, narzędzi itd.). A. p. dokonuje się dla różnych celów, np. doboru pracowników, szkolenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anomalie somatyczne

  anomalie somatyczne; nieprawidło­wości w budowie ciała. Występują częściej u dzieci upośledzonych umy­słowo, autystycznych oraz przejawia­jących nadmierną pobudliwość. Z po­ważniejszych a. s. wymienić należy zniekształcenia w budowie czaszki i twarzy typowe dla zespołu Crouzona. Towarzyszą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza stanowiska pracy (zawodu)

  analiza stanowiska pracy (zawodu); badanie mające na celu zebranie i usystematyzowanie informacji o wykonywanej pracy na danym stanowisku lub w zawodzie. Szczególne znaczenie ma ona w rehabilitacji zawodowej, gdy chodzi o ustalenie, czy na danym stanowisku pracy (zawodzie) może pracować inwalida lub inna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amputacja

  amputacja; amputatio; odcięcie; ope­racyjne usunięcie jakiegoś organu, koń­czyny lub jej części. Rozróżniamy: a. otwartą — odjęcie kończyny z pozo­stawieniem rany pooperacyjnej, zam­knięcie rany następuje w późniejszym terminie, lub też rana goi się przez ziarninowanie, oraz a. zamkniętą —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anoreksja

  anoreksja; anorexia nervosa; brak łaknienia na tle psychogennym, opisa­ny po raz pierwszy przez angielskiego lekarza W. Gulla (1874). A. jest uwarunkowana, podobnie jak i inne zaburzenia psychosomatyczne, przeży­wanymi konfliktami. Do a. mogą dołączyć się zakłócenia funkcji wegeta­tywnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anamneza

  anamneza; zbiór informacji na temat indywidualnych dotychczasowych lo­sów badanej osoby, zebranych za po­mocą dokładnego wywiadu, rozmowy, kwestionariusza. Dane te porównuje się z wynikami aktualnie przeprowa­dzanych badań, aby uzyskać możliwie pełny obraz prognozy

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedzenie przed telewizorem i komputerem

  Era telewizji, wideo, gier komputerowych i Internetu przyniosła nowe zagrożenia dla kręgosłupa. Zagrożenia wynikające z faktu, że unieruchomiła człowieka w tym czasie, który poprzednio był wykorzystywany na wypoczynek lub rozrywkę. Można powiedzieć, że niezależnie od tego, jaka by to nie była forma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór rodzaju łóżka

  Dokonując wyboru mebla do spania należy zwrócić uwagę przede wszystkim najego cechy użytkowe, zapewniające właściwe warunki odpoczynku dla kręgosłupa. Jako zasadę ogólną przyjmujemy, że bezpieczniejsze dla kręgosłupa są łóżka, które ścielimy, niż wersalki, tapczany, które musimy podnosić, aby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /4 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawidłowe pozycje w czasie snu

  Sposób ułożenia ciała w czasie snu stanowi dość indywidualną cechę człowieka. Zdrowy człowiek zmienia ułożenie średnio co 20 minut, ma jednak swoje ulubione pozycje zasypiania oraz ułożenia, do których najczęściej powraca w ciągu nocy. W czasie snu organizm sam reguluje pozycjami ułożenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt

Do góry