Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zaburzenia integracji sensorycznej

  Zaburzenia integracji manifestują się tym silniej, im niższy poziom integracji jest upośledzony. Jak wynika z tabeli 1, zaburzenie I poziomu integracji, zwłaszcza w zakresie zdolności wiązania informacji proprioceptywnych i przedsionkowych ze zmysłem równowagi, prowadzi do upośledzenia pewności odczucia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /6 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ mięśniowy i mechanizmy jego funkcjonowania dziecka

  Tkanka mięśni poprzecznie prążkowanych stanowi czynny narząd ruchu człowieka. Dzięki swym kostnym przyczepom mięśnie szkieletowe podczas skurczu powodują ruchy kośćca lub też ustalają położenie jednych kości względem drugich. Łączna masa mięśni stanowi 38% całkowitej masy ciała, u sportowców...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O deprywacji potrzeb psychicznych dziecka

  Deprywacja, czyli niezaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka, stanowi istotne zagrożenie dla jego prawidłowego rozwoju od najwcześniejszego okresu życia. W okresie niemowlęcym do ekspresji czynników genetycznych dołączają się coraz mocniej wpływy czynników środowiskowych. Powstawanie więzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy patologicznej motoryki pochodzenia ośrodkowego

  W uszkodzeniu neuronu ruchowego ośrodkowego, zwanego piramidowym, górnym lub centralnym, można wyróżnić objawy takie, jak: spastyczność, porażenie lub niedowłady (określane również jako osłabienie mięśni), wzmożenie odruchów głębokich, odruchy patologiczne (odruch Babińskiego, Rossolimo)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /6 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstawanie zaburzeń rozwoju psychospołecznego

  Podstawą prawidłowego rozwoju psychospołecznego niemowlęcia jest emocjonalne zaangażowanie matki lub tej samej bliskiej osoby opiekującej się nim systematycznie od urodzenia. Przyczyna późniejszych zaburzeń może tkwić właśnie w braku miłości macierzyńskiej, porzuceniu lub śmierci matki. Płaczące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /16 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola sieci neuronalnych w sterowaniu lokomocją człowieka

  Skomplikowane kierowanie ruchami ciała jest uproszczone dzięki organizacji połączeń neuronów, która sprawia, że odpowiedzialność za koordynowanie ruchów rozkłada się na oddzielne sieci komórek nerwowych (Grillner 1975). Niektóre z tych wyspecjalizowanych sieci, na przykład system sprawujący kontrolę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola plastyczności mózgu w rozwoju dziecka

  Pojęcie plastyczności mózgu wprowadził polski uczony Jerzy Konorski już w 1948 r. (Kossut 1994). Zwrócił uwagę, że komórki nerwowe charakteryzują się pobudliwością, a w określonych układach neuronów powstają trwale przekształcenia funkcjonalne w wyniku działania określonych bodźców lub ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja sensoryczna i jej rola w aktywności człowieka

  Model sensorycznej integracji został rozwinięty przez amerykańską tera-peutkę zajęciową i psychologa Ayres (1979, 1984), Maas (1988). Wywodzi się on z modeli neurofizjologicznych mózgu i form zachowania, a stara się wyjaśnić zaburzenia poznawcze, emocjonalne i sensomotoryczne u dzieci. Ayres określa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój fizyczny dziecka

  Przemiany, którym podlega organizm dziecka, obejmująjednocześnie zwiększenie rozmiarów, zmianę proporcji ciała, doskonalenie morfologii i funkcji komórek, tkanek i narządów. Pod pojęciem rozwoju rozumiemy procesy wzrastania, dojrzewania i kształtowania się sfery psychicznej.

  Wzrastanie, będące istotą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plastyczność pamięciowa dziecka

  W procesie uczenia się następuje wzmocnienie i reorganizacja połączeń pomiędzy konkretnymi neuronami, w odpowiedzi na bodźce. W konsekwencji powstaje pamięciowa zmiana plastyczna - ślad (engram) pamięci. Gromadzone informacje w postaci doznań wewnętrznych w neuronach są zapamiętywane, tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 634

  praca w formacie txt

Do góry