Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom podczas podnoszenia i przenoszenia ciężarów

  Przy podnoszeniu, przenoszeniu, przekładaniu ciężkich przedmiotów obowiązują ogólne zasady podane w rozdziale o pochylaniu i prostowaniu tułowia. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w czasie podnoszenia ciężarów powstają w kręgosłupie ogromne obciążenia. Przykładowo, przy nieprawidłowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom podczas wykonywania czynności i prac w gospodarstwie domowym

  Spośród osób cierpiących na dolegliwości bólowe kręgosłupa zastana-wiająco dużą grupę stanowią kobiety nie pracujące zawodowo, których głównym zajęciem jest, wydawałoby się lekka, praca domowa. Jak się okazuje, na wysoką częstotliwość występowania u nich choroby przeciążeniowej kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /2 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom podczas prac w ogródku i na działce_

  Prace w ogrodzie i na działce w powszechnym mniemaniu są uważane za „zdrowe", bowiem łączą ruch i wysiłek fizyczny z przebywaniem na świeżym powietrzu. I jest to przekonanie prawdziwe, z zastrzeżeniem jednak, że nie dotyczy ono kręgosłupa. Większość bowiem prac wykonywanych na działce wpływa na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /3 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby kładzenia się i wstawania z pozycji leżącej

  Moment porannego wstawania z łóżka bywa często dla kręgosłupa najbardziej przeciążającą czynnością w ciągu doby. Dzieje się tak dlatego, że przebudzenie w sferze świadomości wcale nie jest jednoznaczne z obudzeniem się ciała w sensie fizycznym. Narząd ruchu, a w tym mięśnie sprawujące dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /3 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom podczas jazdy samochodem i innymi środkami komunikacji

  Przeciążenia kręgosłupa będące skutkiemjazdy samochodem oraz innymi środkami komunikacji wynikają z następujących mechanizmów:

  • długotrwałego przebywania w jednakowej pozycji siedzącej, z niewielkimi możliwościami jej zmiany;

  • częstych, nagłych przyspieszeń i hamowań;

  • wstrząsów i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /5 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom w trakcie wykonywania czynności higienicznych

  Pozycje, w których wykonujemy niektóre czynności higieniczne, mogą mieć mniejsze lub większe działanie przeciążające na kręgosłup. Ze względu na opisane wcześniej, występujące bezpośrednio po wstaniu z łóżka, obniżenie kontroli mięśniowej kręgosłupa, największe zagrożenia występują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie przeciążeniom w czasie ubierania

  W zakresie ubioru i sposobu ubierania się współczesna cywilizacja przyniosła wiele, zarówno korzystnych jak i niekorzystnych z punktu widzenia czynności kręgosłupa, elementów. Z jednej strony swoboda stroju, nowe materiały i tworzywa, nowa technologia kroju, wręcz naukowe opracowania fizjologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /20.12.2012 Znaków /5 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiofonologia

  audiofonologia; dziedzina wiedzy łą­cząca w sobie elementy audiologii i fonologii, starająca się badać zja­wiska percepcji i ekspresji mowy w powiązaniu z danymi dotyczącymi właściwości narządu słuchu. A. roz­winęła się w wielu krajach europejskich jako dyscyplina zajmująca się różnymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asekuracja

  asekuracja; czynności fizjoterapeuty, zapewniające bezpieczeństwo pacjen­tom podczas wykonywania ćwiczeń. Istnieje asekuracja bierna i czynna. Przy a. biernej asekurujący nie ma bezpośredniego kontaktu fizycznego z asekurowanym. Przy a. czynnej fizjoterapeuta cały czas podtrzymuje ćwiczącego. A. ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audiologia

  audiologia; nauka zajmująca się dia­gnozą, różnicowaniem oraz rehabili­tacją osób z uszkodzeniami słuchu. Tradycyjnie a. stanowi specjalność medyczną związaną najbardziej z laryngologią, lecz w ostatnich latach doniosły wkład w tę dziedzinę był dziełem fizyków, psychologów, techni­ków. A...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /2 678

  praca w formacie txt

Do góry