Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Chwyt Codmana

  Badanie ruchomości biernej w stawie ramiennym.

  Wykonanie: Badający stoi za chorym i układa swoją rękę na barku w taki sposób, aby kciuk fiksował łopatkę tuż pod jej grzebieniem, palec wskazujący leży nad brzusznym brzegiem wyrostka barkowego i jest zwrócony w kierunku szczytu wyrostka kruczego, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Thomsena

  Wskazuje na podrażnienie korzeni nerwowych.

  Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu. Badający zgina staw kolanowy od kąta 90 do 20° przy zgiętej grzbietowo stopie.

  Interpretacja: Jeżeli w tym czasie można wymacać bolesny nerw kulszowy powy-ej dołu pod kolanowego, świadczy to o podrażnieniu korzeni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test „znaku dłoni" i test „znaku palca"

  Typowy ból rozpoczyna się w stawie ramiennym i promieniuje do ramienia. Pacjc opisuje go dwojako. Dla bólów stawu ramiennego i podbarkowych charakterystyczn jest test „znaku dłoni". Pacjent układa dłoń zdrowego ramienia bezpośrednio pod wyrostkiem barkowym.

  Dla bólów w stawie barkówo-obojczykowym typowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Duchennea

  Ocena uszkodzenia korzeni nerwowych.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający chwyta jedną ręką piętę, a jednym palcem drugiej ręki uciska w kierunku grzbietowym I kość śródstopia. Następnie prosi się chorego o wykonanie zgięcia podeszwowego stopy.

  Interpretacja: W przypadku choroby krążka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy zapalenia kaletek

  W okolicy barku występuje znaczna liczba kaletek.

  Obecne są zarówno kaletki komunikujące się ze sobą, np. kaletka mięśnia podlopat-kowego z kaletką podkruczą, jak i nie komunikujące się, np. kaletka podnaramienna, kaletka mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego, kaletka podbarkowa i wiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Bonneta

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający przywodzi i roluje do wewnątrz kończynę chorego zgiętą w stawie kolanowym i biodrowym.

  Interpretacja: W czasie tego ruchu wcześniej pojawia się objaw Lasegue'a. Nerw jest dodatkowo napinany w pobliżu mięśnia gruszkowatego, co nasila dolegliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Laguerre'a

  Różnicowanie między bólem stawu biodrowego i krzyżowo-biodrowego.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający zgina biodro i kolano do kąta 90°.T Następnie odwodzi kończynę w stawie biodrowym i silnie rotuje ją na zewnątrz.

  Interpretacja: Manewr ten powoduje znaczne przemieszczenie głowy kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzyżowo-biodrowy test rozciągania

  Wskazuje na zajęcie przednich więzadel krzyżowo-biodrowych w zespole bólowym stawu krzyżowo-biodrowego.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający wywiera obiema rękami nacisk na oba talerze miednicy. Skrzyżowane ręce wytwarzają dodatkowy zwrócony na zewnątrz wektor siły. Siła działająca na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test odwodzenia z obciążeniem

  Wskazuje na obecność zespołu bólowego stawu krzyżów o-biodrow ego.

  Wykonanie: Pacjent leży na boku. Znajdująca się na kozetce kończyna jest lekko ugięta, a leżącą na górze, wyprostowaną kończynę,chory odwodzi wbrew oporowi badającego. Test ten jest zwykle stosowany dla oceny wydolności mięśni:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły uciskowe korzeni nerwowych

  Wypadnięcie jąder miażdżystych zwykle prowadzi do zespołów bólowych kręgo-j słupa z bólami korzeniowymi. Dolegliwości bólowe krzyża i kończyn często nasilają się w czasie kaszlu, kichania, parcia lub zwykłego chodzenia. Ruchomość kręgosłupa ulega znacznemu ograniczeniu, a napięcie mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 786

  praca w formacie txt

Do góry