Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Twór siatkowaty

  Twór siatkowaty (łac. formatio reticularis) (Sadowski 1962) zajmuje znaczny obszar mózgowia i rdzenia kręgowego. Struktura wewnętrzna tworu siatkowatego charakteryzuje się dużą ilością włókien i komórek. Układ siatkowaty tworzą neurony cholinergiczne, adrenergiczne i peptydonergiczne. Czynnościowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórka nerwowa i jej funkcje

  Komórka nerwowa - neurocyt rozwija się z nabłonka neuroektodermal-nego. Neurocyty należą do grupy komórek postmitotycznych, które nie rozmnażają się po urodzeniu u dojrzałego noworodka.

  Typowa komórka nerwowa składa się z ciała komórkowego, określanego nazwą perykarionu i dwóch rodzajów wypustek:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  Móżdżek (łac. cerebellum) składa się z dwóch półkul (łac. hemispheria cerebelli), złączonych ze sobą robakiem móżdżku (łac. vermis cerebelli). Na móżdżku wyróżniamy dwie powierzchnie: górną i dolną. Na półkuli i robaku znajdują się odpowiadające sobie części oddzielone od siebie szczelinami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka glejowa

  Spełnia ona funkcję podporową, reparacyjną, metaboliczną i ochronną w stosunku do tkanki nerwowej. Wyróżniamy dwie podstawowe grupy gleju, różniące się histogenezą. Są to: glej pochodzenia neuroektodermalnego, zwany neuroglejem, oraz glej pochodzenia mezodermalnego, noszący nazwę mezo-gleju -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzymózgowia

  Międzymózgowia (łac. diencephalon) dzieli się na dwie strefy: grzbietową i brzuszną. Do strefy grzbietowej należy wzgórzomózgowie składające się ze wzgórza, zawzgórza i nadwzgórza. Strefę brzuszną tworzy podwzgórze i niskowzgórze. W międzymózgowiu leży komora trzecia.

  Wzgórze (łac. thalamus) jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury mezodermalne

  Komórki mikrogleju posiadają właściwości żerne i zdolność do migracji podobnie jak histiocyty występujące w innych narządach organizmu. W trzecim tygodniu życia płodowego docierają do rozwijającego się systemu nerwowego razem z naczyniami. Są to komórki czyszczące oun.

  Naczynia oun zaopatrują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płat czołowy

  Okolica czołowa jest pod względem dojrzałości filogenetycznie najmłodsza i najbardziej wrażliwa na czynniki szkodliwe. Z tego powodu przyjmuje się, że rozległe zaniki mózgu zaczynają się zwykle od płatów czołowych (łac. lobus frontalis). Uszkodzenia przedniej części płata czołowego mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plastyczność rozwojowa mózgu dziecka

  Plastyczność rozwojowa mózgu obejmuje zjawiska tworzenia i dojrzewania połączeń międzyneuronalnych w czasie rozwoju embrionalnego. Tworzenie się układu nerwowego i etapy różnicowania się komórek nerwowych zostaną opisane w rozdziale 2.

  Rozwój układu nerwowego ulega zaburzeniu pod wpływem działania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój integracji sensomotorycznej

  Prawidłowe dojrzewanie sensorycznej integracji warunkuje właściwe dojrzewanie ciała i psychiki dziecka. Dla uporządkowanego rozwoju psychicznego i duchowego konieczna jest integracja sensomotoryki z percepcją wzrokową i słuchową oraz współdziałanie systemu wegetatywnego i limbicznego.

  Noworodek posiada...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie planu budowy ciała dziecka

  W planie budowy człowieka występuje symetria ciała; płaszczyzna pośrod-kowa ciała, tzw. płaszczyzna symetrii, dzieli ustrój na dwie połowy (zwane antymerami (gr. anti - przeciw, meros - część), z których jedna jest zwykle lustrzanym odbiciem drugiej. W czasie ontogenezy ciało człowieka wykazuje jednak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 813

  praca w formacie txt

Do góry