Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Objaw Drehmanna

  Świadczy o schorzeniu stawu biodrowego.

  Wykonanie: Chory leży na plecach. Badający chwyta kończynę dolną za stopę oraz na wysokości stawu kolanowego i wykonuje jego zgięcie.

  Jeżeli w czasie zgięcia narasta zewnętrzna rotacja kończyny w stawie biodrowym, mamy do czynienia z jego schorzeniem. Ruch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Anvila

  Wskazuje na dolegliwości stawu biodrowego.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Kończyny są wyprostowane. Badający jedną ręką lekko unosi wyprostowaną kończynę, a drugą uderza pięścią w piętę w kierunku osiowym.

  Interpretacja: Siła uderzenia przenosi się na staw biodrowy. Bóle w pachwinie lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test bólu przy pchnięciu w osi uda

  Odmiana testu Anvila wskazująca na schorzenie stawu biodrowego.

  Wykonanie: Pacjent w pozycji leżącej na plecach, jedna kończyna dolna jest w; prostowana, a druga zgięta w stawie kolanowym i zrotowana na zewnątrz w stawie biodrowym. Kostka boczna zgiętej kończyny dolnej leży ponad rzepką drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Trendelenburga-Duchennea

  Badanie funkcji mięśni miedniczo-krętarzowych.

  Wykonanie: Badający znajduje się za stojącym chorym. Pacjentowi poleca się unieść jedną kończynę oraz zgiąć ją w stawie biodrowym i kolanowym.

  Interpretacja: W czasie stania na jednej kończynie dolnej mięśnie miedniczo-krę-tarzowe (mięsień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Obera

  Ocena przykurczu pasma biodrowo-piszczelowego.

  Wykonanie: Pacjent leży na zdrowej stronie ciała z podkurczoną kończyną dolną dla wyrównania lordozy lędźwiowej). Badający obejmuje jedną ręką chorą kończynę, jodczas gdy drugą stabilizuje miednicę. Przez wyprostowanie kończyny w stawie bio-Irowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test końca palca

  Ocena przykurczu mięśni kulszowo-udowych.

  Wykonanie: Pacjent siedzi. Jedną kończynę zgina w stawie biodrowym i kolanowym i przyciągają jedną ręką do tułowia. Druga kończyna dolna pozostaje wyprostowana. Pacjentowi poleca się palcami drugiej ręki sięgnąć do palców stopy wyprostowanej kończyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test przykurczu mięśnia prostego uda

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach, jego podudzia wiszą poza końcem stołu. Chorem) prosi się o chwycenie stawu kolanowego i przyciągnięcie go do piersi. Ocenia się kąt, jaki przyjmuje wisząca kończyna dolna. Test powtarza się po drugiej stronie.

  Interpretacja: W przypadku przykurczu mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Fromenta

  Wskazuje na zespól rowka nerwu łokciowego.

  Wykonanie: Pacjentowi poleca się utrzymać kartkę papieru między kciukiem i palcem wskazującym (chwyt szczypcowy) wbrew wyciąganiu jej drugą ręką lub ręką badającego. Mięśniem odpowiedzialnym za zachowanie tej funkcji jest przywodziciel kciuka zaopatrywany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test wyprostu stawu biodrowego

  Ocena przykurczu zgięciowego stawu biodrowego.

  Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu ze zgiętym stawem biodrowym nad brzegiem stołu. Kończyna nie oceniana jest utrzymywana między kończynami dolnymi badającego, leży na krześle lub wolno zwisa. Badający fiksuje jedną ręką miednicę, a drugą powoli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test wewnętrznych mięśni ręki

  Wskazuje na zespól uciskowy nerwu łokciowego.

  Wykonanie: Pacjentowi poleca się trzymać kartkę papieru między IV i V palcem. Badający stara się kartkę wyciągnąć.

  Interpretacja: Jeżeli mamy do czynienia z porażeniem nerwu łokciowego, osłabiona jest siła przywodzenia małego palca. Pacjent nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajtek Dodano /20.12.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt

Do góry