Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Testy dysplazji biodra według Kalschmidta

  Ocena dolegliwości spowodowanych przez dysplazje stawów biodrowych.

  Większość pacjentów z dolegliwościami spowodowanymi dysplazją stawu biodrowego skarży się na ból niezależny od obciążania, promieniujący do pachwiny, często również do krętarza większego lub do obu okolic jednocześnie.

  Niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test dystrakcyjno-kompresyjny Apleya (Grinding test)

  Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu z uszkodzonym stawem kolanowym, zgiętym do 90°. Badający fiksuje udo swoim kolanem, początkowo stosuje wyciąg, później nacisk, a następnie wykonuje rotacje stawu kolanowego.

  Interpretacja: Bóle przy zgiętym stawie kolanowym, rotacji podudzia i wyciągu przemawiają za...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chondromalacja rzepki

  U wiciu chorych wcześnie dochodzi do zwężenia szpary stawu rzepkowo-udowego. aburzenia kształtu rzepki (dysplazja), udowych powierzchni stawowych (splaszcze-ie kłykcia bocznego), ustawienia rzepki (wysokie ustawienie, lateralizacja) powodują iekorzystne obciążenia mechaniczne w stawie udowo-rzepkowym i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Fabere-Patricka (świadczy o chorobie Perthesa)

  Wykonanie: Dziecko leży na plecach, jedna kończyna dolna jest wyprostowana, dru^a zsicta w stawie kolanowym. Kostka boczna zgiętej kończyny leży nad rzepką usiej kończyny. Badanie można również wykonać w taki sposób, aby stopa zgiętej jńczyny znajdowała się pod stawem kolanowym drugiej kończyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test McMurraya

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach, staw kolanowy i biodrowy chorej kończyny dolnej są silnie zgięte. Jedna ręka badającego obejmuje kolano, a druga stopę. Podudzie est przez badającego silnie rotowane na zewnątrz lub do wewnątrz, a następnie prostowane do 90°.

  Interpretacja: Bóle w czasie prostowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test przemieszczania rzepki

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający stoi z. boku na wysokości stawu kolanowego i obejmuje kciukami oraz palcami wskazującymi obu rąk, od strony bliższej i dalszej, górną i dolną połowę rzepki. Podczas przesuwania do boku oba kciuki przemieszczają rzepkę nad boczny kłykieć kości udowej. Przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw teleskopowy

  Wskazuje na wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego.

  Wykonanie: Badający obejmuje jedną ręką chorą kończynę dolną, zgina staw biodrowy i kolanowy. Drugą ręką, położoną grzbietowo-bocznie na biodrze, wyczuwa kciukiem krętarz, a palcem wskazującym ruch głowy kości udowej. Prowadząca ręka wykonuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Bragarda

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedną ręką badający obejmuje zgięty do kątć 90° staw kolanowy. Kciukiem i palcem wskazującym ocenia palpacyjnie boczną lut przyśrodkową szparę stawową. Drugą ręką obejmuje stopę i wykonuje rotacje pod udzia.

  Interpretacja: Bóle nad szparą stawową dowodzą o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Zohlena

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach; badający przy wyprostowanej kończynie uciska kciukami powierzchnie stawowe rzepki od strony bliższej, przyśrodkowej i bocznej, i poleca choremu dalej wyprostować kończynę lub napiąć mięsień czworoglowy.

  Interpretacja: Mięsień czworoglowy uda pociąga rzepkę w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Rosera-Ortolaniego-Barlowa

  Ocena niestabilności stawu biodrowego (okres noworodkowy).

  Wykonanie: U dziecka leżącego na plecach jedna kończyna jest silnie zginana i stawie biodrowym, co powoduje ufiksowanie miednicy. Druga ręka obejmuje staw olanowy i udo w taki sposób, aby palce leżały na krętarzu, a kciuk pod fałdem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 494

  praca w formacie txt

Do góry