Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Test Lachmanna w pozycji na brzuchu

  Wykonanie: Pacjent przyjmuje pozycję na brzuchu (leży na brzuchu). Badający obejmuje z boku bliższą część piszczeli, a dalszą część podudzia fiksuje pod pachą. Drugą ręką obejmuje dalszą część uda, bezpośrednio powyżej rzepki, fiksując w ten sposób udo. Następnie przesuwa piszczel w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Finoschietto (signo del salto)

  Jednoczesne badanie przedniego wiezadla krzyżowego i uszkodzenia ląkotki.

  Wykonanie: Badanie przedniej szufladki w zgięciu stawu kolanowego do kąta 90°.

  Interpretacja: Stwierdzenie objawu przedniej szufladki świadczy o uszkodzeniu przedniego wiezadla krzyżowego i przednim przemieszczaniu się kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Payra

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający fiksuje lewą ręką kolano, podczas gdy kciuk i palec wskazujący obmacują zewnętrzną lub wewnętrzną szparę stawową. Drugą ręką badający obejmuje staw skokowy. Podudzie, przy maksymalnie zgiętym stawie kolanowym, jest silnie rotowane na zewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Lachmanna po stabilizacji

  Odmiana klasycznego testu Lachmanna.

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Udo chorego układa się na udzie badającego. Dlatego w każdym badaniu uzyskuje się stale, nie zmieniane przez pacjenta zgięcie. Jedną ręką badający pociąga piszczel ku przodowi, podczas gdy drugą silnie fiksuje udo chorego na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Childressa

  Wykonanie: Pacjent przyjmuje pozycję w przysiadzie, podczas którego pośladki powinny - jeżeli to możliwe - dotykać pięt. W tej pozycji poleca mu się poruszać do przodu tak zwanym kaczym chodem.

  Interpretacja: W przypadku uszkodzenia tylnego rogu pacjent sygnalizuje - na krótko przed osiągnięciem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Steinmanna

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający fiksuje lewą ręką zgięty staw kolanowy, a drugą obejmuje podudzie i wykonuje szybkie forsowne rotacje podudzia na ze-wnątrz i do wewnątrz.

  Interpretacja: Bóle w przyśrodkowej szparze stawowej przy nagiej rotacji zewnętrznej świadczą o uszkodzeniu ląkotki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Wilsona

  Wskazuje na oddzielającą martwicę kostno-ehrzęstną przy środków ego kłykcia kości udowej.

  Wykonanie: Badający chwyta jedną ręką staw kolanowy powyżej rzepki i jednocześnie bada palpacyjnie przyśrodkową szparę stawową.

  Interpretacja: W przypadku oddzielającej martwicy kostno-chrzęstnej między...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Steinmanna

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Badający chwyta lewą ręką staw kolanowy i jednocześnie obmacuje szparę stawową. Prawą ręka chwyta podudzie nieco powyżej stawu skokowego. Podudzie przy ufiksowanym udzie jest ratowane na zewnątrz lub do wewnątrz, a przy niewielkim osiowym ucisku jest zginane i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy stabilności

  Stabilność stawu kolanowego zapewniają wiezadla, ląkotki, kształt i kongruencja powierzchni stawowych oraz mięśnie. Czynną kongruencję zapewniają wiezadla, które określają i sterują wielkością ruchu między udem i piszczelą.

  Uszkodzenia więzadel prowadzą do zaburzenia funkcji stawu kolanowego, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Bóhlera-Krómera

  Wykonanie: Pacjent leży na plecach. Jedna ręka badającego stabilizuje od boku do, a druga chwyta kostkę przyśrodkową. Przy wymuszonym odwiedzeniu (koślawo-ci) podudzia staw kolanowy jest zginany i prostowany.

  Ręce chwytają za kostkę boczną i udo od strony przyśrodkowej i wykonują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt

Do góry