Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rozważania na temat ontogenezy postawy i lokomocji

  W procesach ontogenetycznego rozwoju człowieka układ nerwowy odgrywa sterującą rolę w zakresie aktywności spontanicznej i reaktywności posturalnej pod postacią reakcji odruchowych. Rozwój motoryczny płodu przebiega w ściśle określonej kolejności według kodu genetycznego, przy czym złożone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ pozapiramidowy

  Układ pozapiramidowy stanowi jednostkę czynnościową związaną z układem piramidowym. Budują go skupiska jąder i dróg występujących we wszystkich częściach mózgowia i rdzenia kręgowego. Zasadnicze czynności układu pozapiramidowego wiążą się z ruchami skojarzonymi, odruchami podstawnymi i scalaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płat skroniowy

  W płacie skroniowym (łac. lobus temporalis) pola 38, 20, 21, 22 i 42 należą do pól kojarzeniowych. W polu 22 rozpoczyna się droga skroniowo-mostowa, która okrąża skorupę i przez odcinek podsoczewkowy torebki wewnętrznej dąży do bocznych części odnóg mostu, a stąd do kory móżdżku. Afazja sensoryczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń kręgowy

  Rdzeń kręgowy (łac. medulla spinalis) leży w kanale kręgowym. Górną granicę stanowi skrzyżowanie piramid. Dolna granica rdzenia kręgowego sięga do górnej krawędzi trzonu L2, na tej wysokości rdzeń kręgowy zwęża się i przechodzi w stożek rdzeniowy, który przedłuża się w nić końcową. Rdzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plastyczność kompensacyjna (naprawcza)

  Plastyczność kompensacyjna, inaczej naprawcza polega na tworzeniu połączeń synaptycznych między nietypowymi strukturami, umożliwiających częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji mózgu.

  Czynnikiem ułatwiającym tę plastyczność jest degeneracja już istniejących synaps, aby mogła się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płat ciemieniowy

  Płat ciemieniowy (łac. lobus parietalis) jest głównym obszarem czuciowym kory mózgowej.

  Pole 5 i 7 należą do czuciowych pól kojarzeniowych niezbędnych do scalania czucia skórnego. Zakręt nadbrzeżny i kątowy oraz przyległe części zakrętu zaśrodkowego odpowiedzialne są za stereoagnozję (ocena...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota szara

  Istota szara na przekroju poprzecznym ma kształt litery H, posiada rogi -przedni, tylny i boczny w odcinku piersiowym, których odpowiednikami przestrzennymi są słupy — przednie, tylne, boczne. Istota szara położonajest centralnie, wewnątrz rdzenia kręgowego. Obejmuje pola cytoarchitektoniczne, tzw. blaszki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstawanie korowych map ciała

  Wpływ informacji dotykowych i bólowych na zachowanie ruchowe jest zasadniczy w tworzeniu się świadomości ciała. Najlepiej poznany jest obraz ciała w korze sensomotorycznej (SMR). Podręcznikowym przykładem jest reprezentacja ciała w korze motorycznej i czuciowej mózgu przedstawiona na rysunku 8.

  Zmiany map...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /6 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień mózgu

  Do pnia mózgu zaliczamy rdzeń przedłużony (łac. medulla oblongata), most (łac. pons), śródmózgowie (łac. mesencephalon), a więc części mózgu, jakie pozostają po odcięciu półkul mózgowych i móżdżkowych. Wspólną cechą tych struktur jest podział na część brzuszną i grzbietową: W pniu mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój ośrodkowego układu nerwowego (oun)

  Badania nad rozwojem ośrodkowego układu nerwowego postępują w ostatnich latach w sposób znaczący, a lata dziewięćdziesiąte, zwane Dekadą Mózgu, przyniosły wiele nowych informacji na ten temat. Układ nerwowy rozwija się z płytki nerwowej uformowanej pod koniec drugiego tygodnia życia płodowego i jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 725

  praca w formacie txt

Do góry