Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    Stopa

    Prawie wszyscy chorzy mający problemy ze stopami w czasie wizyty skarżą się na bóle. Dla postawienia diagnozy ważne jest dokładne zebranie wywiadu.

    U wszystkich chorych musimy uwzględnić takie czynniki, jak wiek, pleć, zawód i aktywność w czasie wolnym. Ponadto każdego pacjenta musimy zapytać o rodzaj...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 824

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Test tylnego opadania

    Wykonanie: Oba stawy kolanowe ustawione równolegle, w zgięciu 90°.

    Interpretacja: Przy obserwacji od strony bocznej obu sylwetek bliższych nasad kości piszczelowych w chorym kolanie opada do tylu nasada kości piszczelowej. W tej pozycji spoczynkowej tylna szufladka zależy od siły ciężkości oraz stanowi...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /390

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Test uciskowy Thompsona

    Świadczy o przerwaniu ścięgna piętowego (Achillesa).

    Wykonanie: Pacjent leż) na brzuchu na stole do badania. Stopy zwisają poza jego brzcojem. Badający obejmuje jedną ręką badaną łydkę i wykonuje silny nacisk na mię śnie.

    Interpretacja: Przez ściskanie mięśni łydki można wywołać nagle bierne...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 049

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Test Grifki

    Ocena objawów stopy poprzecznie płaskiej.

    Wykonanie: l'o biernym wyproście grzbietowym palców stopy badający naciska od strony podeszwowej i dalszej w kierunku osi długiej na głowy kości śródstopia w stawach śródstopno- palcowych.

    Interpretacja: Obciążenie wywołane naciskiem odpowiada początkowym...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /574

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Łagodny tylno-boczny test szufladki

    Wykonanie: Pacjent siedzi na kozetce i pozwala swoim rozluźnionym kończynom dolnym zwisać nad jej brzegiem. Stopa chorej kończyny jest lekko podpierana udem badającego. Obejmuje on obiema rękami bliższą nasadę kości piszczelowej i spychają opuszkami kciuków w kierunku grzbietowym.

    Interpretacja:...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /445

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Test Lemaire

    Wykonanie: Pacjent leży na plecach, badający jedną ręką roluje do wewnątrz stopę, a drugą uciska proksymalnie od zewnątrz boczny kłykieć kości udowej w stosunku do podudzia. Następnie wykonywane są ostrożne ruchy prostowania i zgięcia w stawie kolanowym.

    Interpretacja: Przy przerwaniu przedniego...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /707

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Stopniowany test Pivot-Shift Jakoba

    Stopniowanie testu Pivot-Shift z uwzględnianiem przemieszczeenia i rotacji podudzia.

    Wykonanie: Podobnie jak w teście Pivot-Shift badany jest stoppień niestabilności stawu kolanowego, nie tylko w rotacji wewnętrznej podudzia, ale dopdatkowo w pozycji neutralnej i rotacji...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 955

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Test szarpnięcia Hughstona

    Wykonanie: Pacjent leży na plecach, staw kolanowy jest zgięty do 60-70°. Badający obejmuje jedną ręką stopę i rotuje do wewnątrz podudzie. Drugą ręką wywiera nacisk skierowany koślawo.

    Interpretacja: Zgięty staw kolanowy jest prostowany przy niewielkiej rotacji wewnętrznej podudzia. Przy uszkodzeniu...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /802

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zmodyfikowany test Pivot-Shift

    Wykonanie: Pacjent leży na plecach, Jedną ręką badający chwyta podudzie w rotacji wewnętrznej, a drugą z boku trzyma nasadę kości piszczelowej, wykonując koślawienie stawu. Przy dodatnim teście pozycja ta powoduje podwichnięcie do przodu bocznej części nasady kości piszczelowej. Dalsze postępowanie...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /2 304

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Test Lachmanna bez dotykania (no touch)

    Wykonanie: Pacjent leży na plecach, obejmuje obiema rękami udo chorej kończyny dolnej w pobliżu stawu kolanowego i lekko go zgina. Następnie poleca mu się -przy utrzymywaniu zgięcia stawu kolanowego - podnieść się z kozetki. Badający obserwuje w czasie tych ruchów pozycję guzowatości kości...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /891

    praca w formacie txt

Do góry