Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Autotrening

  autotrening; samodzielne, systema­tyczne ćwiczenia fizyczne i ćwiczenia woli mające na celu uzyskanie maksy­malnej sprawności lub optymalnej adaptacji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzm

  automatyzm; odruchowe wykonywa­nie czynności bez udziału świadomości, zdolność do samoczynnego funkcjonowania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzm rdzenia

  automatyzm rdzenia; obronny, bez­warunkowy odruch skrócenia kończy­ny dolnej z potrójnym zgięciem w 3 stawach, niekiedy z towarzyszącym mu opróżnieniem pęcherza i odbytnicy (odruch masowy), występujący w od­powiedzi na ob wodo wo działający bo­dziec czuciowy w przypadku przerwa­nia połączeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /20.12.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwyt Allena

  Wskazuje na zespól górnego otworu klatki piersiowej.

  Wykonanie: Pacjent siedzi. Badane ramię \\ pozycji pośredniej i /.giętym clo 90° w stawie łokciowym jest przytrzymywane clo tułowia. Radujący staje za pacjentem, chwyta jedną ręką jego nadgarstek i jednocześnie ocenia tętno nu tętnicy promieniowej;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Allena

  Ocena zaburzeń przepływu naczyniowego krwi w kończynach górny cli.

  Wykonanie: Pacjent siedzi. Unosi kończynę do góry i zamyka rękę w pięść w ml stępach I sekundy. W tym czasie badający obejmuje nadgarstek i naciskając palcami lamuje przepływ krwi w tętnicach. Po minucie pozwala choremu opuścić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Ratschowa-Boergera

  Ocena chorób naczyii u okolic) miednic) i kończyn.

  Wykonanie: (hory leż) na plecach. Poleca mu się unieść możliwie wysoko kończyn) i przez 2 minuty wykonywać ruchy okrężne lub zgięcie podeszwowe i wyprosi grzbietów) w sławach skokowych.

  Interpretacja: Przy zdrowych naczyniach ruchy te można...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Lowenberga

  Wczesny objaw zakrzepie.

  Wykonanie: Badając) zakłada na oba podudzia chorego mankiet do badania ciśnienia krwi i pompuje go.

  Interpretacja: W warunkach fizjologicznych przy 24 kl'a (180 mm Hg) występują zaburzenia czucia, początkowo zlokalizowane w chorej kończynie. W przypadku zakrzepie) na zdrowej łydce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół górnego otworu klatki piersiowej

  W zespole górnego ot woni klatki piersiowej mamy do czynienia ze zwężeniem (uciskiem) u lej okolicy ora/ zaburzeniami nerwowo-naczyniowymi.Zespól ten może być spowodowany przez zmiany wrodzone: żebro szyjne, wysokie ustawienie pierwszego żebra, dodatkowe wiezadla i mięsień pochyły najmniejszy. oraz nabyte:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Trendelenburga

  Jeżeli w ciągu 30 sekund od wsiania żylaki nie wypełnią się lub wypełnią się wolno, natomiast no uwolnieniu opaski uciskowej szybko, w kilka sekund, od strony bliższej, świadczy lo o niewydolności zastawek żyły odpiszczclowej przy wydolnych żyłach przeszywających. Względnie szybkie ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test żebrowo-obojczykowy (chwyt Geisela)

  Ocena zespołu uciskowego pęczka nerwowo-naczyniowego w okolicy żebrówo--obojc/ykowej.

  Wykonanie: (.'hory siedzi z luźno zwisającymi ramionami. Badający wyczuwa tętno na obu tętnicach promieniowych, zwracając uwagę na jego amplitudę i częstotliwość. Następnie pacjent odwodzi obie kończyny, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bejbol Dodano /20.12.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry