Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kręgosłup - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

  Kręgosłup, który jest zasadniczym miejscem powstania wady wrodzonej, może wykazywać różnego rodzaju deformacje spowodowane nieprawidłowym wykształceniem kręgów,jakie występują na poziomie przepukliny, a także w innych segmentach. Zniekształcenia typu skoliozy, kifozy, lordozy mogą być zależne nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

  Badania radiologiczne wykonane w pierwszych tygodniach lub miesiącach życia noworodka mają na celu wykrycie i sprecyzowanie wad układu kostno--stawowego niewidocznych i niemożliwych do rozpoznania zwykłymi metodami badania klinicznego. Na podstawie zdjęć przeglądowych kręgosłupa {w dwóch projekcjach)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina oponowo-rdzeniowa - STAWY BIODROWE

  Podstawowymi problemami występującymi na poziomie stawów biodrowych mogą być przykurcze, podwichnięcia i zwichnięcia. Poglądy na możliwości leczenia tzw. porażennych podwichnięć i zwichnięć stawów biodrowych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową zmieniły się zasadniczo w ostatnich 25 latach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ NERWOWO--MIĘSNIOWYCH

  Wada rozwojowa związana z niedorozwojem elementów nerwowych rdzenia kręgowego określana jest poziomem zaburzeń neurologicznych w sferze ruchowej i czuciowej. Dokładna diagnostyka tych zaburzeń jest bezwzględnie konieczna w celu ustalenia sposobów i rodzaju postępowania terapeutycznego, rehabilitacji oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAWY KOLANOWE - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

  W porażeniach dolnego odcinka piersiowego i górnego lędźwiowego mogą występować przykurcze w obrębie stawów kolanowych, zwykle zgięciowc. chociaż mogą one mieć lakżecharak ter wyprostny. Leczenie przykurczów kolan rozpoczyna się we wczesnym okresie od zabiegów rehabilitacyjnych wspomaganych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA PRZEDURODZENIOWA przepukliny oponowo-rdzeniowej

  Obecnie znane są dwie możliwości rozpoznawania wady w okresie płodowym: badanie ultrasonograficzne oraz oznaczanie stężenia alfa-fetoprotein w surowicy i wodach płodowych. Potwierdzenie istnienia wady u badanego płodu nie ma większego znaczenia dla dalszego utrzymania ciąży, ponieważ decyzję w tej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE OPERACYJNE przepukliny oponowo-rdzeniowej

  Stwierdzenie przepukliny oponowo-rdzeniowej po urodzeniu dziecka na oddziale położniczym wymaga przekazania dziecka w trybie natychmiastowym na oddział lub do kliniki chirurgicznej w celu leczenia operacyjnego.

  Sharrard, Zachary i Lorber już w latach sześćdziesiątych zwrócili uwagę na bardzo korzystny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meningomyelocele

  Meningomyelocele — przepuklina oponowo-rdzeniowa; podobnie jak w poprzedniej postaci oprócz wady kostnej i uwypuklenia opon występuje niedorozwój elementów nerwowych.

  Ta najcięższa postać wady rozwojowej występujejako przepuklina oponowo--rdzeniowa zamknięta, której worek i zawartość pokryte są zdrową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻLIWOŚCI LECZENIA WAD WRODZONYCH KRĘGOSŁUPA

  Leczenie wad wrodzonych kręgosłupa jest w dalszym ciągu zadaniem bardzo trudnym i na pewno niewdzięcznym. Wady wrodzonej kręgosłupa na ogół nie można naprawić, odtworzyć prawidłowego kształtu kręgu lub jego ubytku. Najbardziej istotnym problemem jest nie tylko samo zniekształcenie kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /5 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schorzenia i urazy kręgosłupa

  Schorzenia kręgosłupa należą do najczęstszych zespołów chorobowych, z jakimi pacjenci zgłaszają się do lekarzy różnych specjalności: internistów, reumatologów, ortopedów, neurologów, specjalistów rehabilitacji. Ból kręgosłupa nierzadko nie jest dominującym objawem chorobowym. Schorzeniom kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 715

  praca w formacie txt

Do góry