Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  USZKODZENIA KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO

  Krążki międzykręgowe odgrywają istotną rolę w bioniechanice kręgosłupa. Łączę poszczególne jego segmenty — trzony kręgów, umożliwiają wielokierunkową {w różnych odcinkach) ruchomość masywnej kolumny kręgosłupa, stanowiąc jednocześnie elementy amortyzujące, przenoszące olbrzymie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPATOGENEZA uszkodzeń krążka międzykregowego

  Większość zmian chorobowych kręgosłupa rozpoczyna się od wspomnianej utraty fizjologicznych funkcji krążka międzykręgowego. Może to być następstwem ostrego lub przewlekłego przeciążenia kręgosłupa, przebytego urazu lub [ /mian wrodzonych kręgosłupa, takich jak, wrodzony zrost, nieprawidłowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /8 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Postępowanie diagnostyczna w zespołach bólowych kręgosłupa opiera się na kilku zasadniczych elementach:

  - wywiadzie chorobowym,

  - badaniu klinicznym,

  - badaniu radiologicznym,

  - dodatkowych metodach obrazowania (radikulografia. TK, MRJ).

  Są to oczywiście jedynie podstawowe elementy diagnostyki. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA ZNIEKSZTAŁCEŃ KOSTNO--STAWOWYCH

  Oprócz badania klinicznego i obrazowego stawów biodrowych konieczne jest dokonanie u noworodka bilansu zniekształceń i przykurczów kończyn, zwłaszcza dolnych.

  U dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową można bowiem już po urodzeniu stwierdzić różnego rodzaju i stopnia deformacje porażonych kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNIEKSZTAŁCENIA STÓP - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

  Zniekształcenia stóp u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową powstają podobnie jak deformacje w innych stawach. Zależne są one albo od pozycji, albo od nierównowagi mięśniowej zespołów dynamicznych, lub też od działania obu tych czynników łącznie.

  Zniekształcenia porażenne stóp przyjmują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA UROLOGICZNA w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

  Podstawowym problemem u dziecka z przepukliną oponowo- rdzeniową były i są zaburzenia oddawania moczu, związane z tzw. pęcherzem neurogennym. Obecnie jednak znacznie większe, jeśli nie podstawowe, znaczenie i rolę przypisuje się ocenie stanu uszkodzenia górnego odcinka dróg moczowych: refluksu, tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina oponowo-rdzeniowa DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH DZIECKA

  Dziecko z przepukliną oponowo-rdzeniową. z wodogłowiem lub bez niego może wykazywać w okresie wzrostowym zaburzenia rozwojowe, zależne nic tylko od stopnia i rozległości porażeń i niedowładów, ale także od sfery psychicznej, umysłowej.

  Diagnostyka zaburzeń rozwojowych dotyczących narządu ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODOGŁOWIE

  Kolejnym problemem, który towarzyszy dziecku z przepukliną oponowo--rdzeniową, jest wodogłowie. Występuje ono u noworodków z wadą kręgosłupa i rdzenia w sprawie 90% przypadków, jednak w różnym stopniu natężenia. Przepukliny oponowe tylko w l/5 przypadków tworzą wodogłowie.

  Wodogłowie to z jednej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina oponowo-rdzeniowa - PROBLEMY ORTOPEDYCZNE

  Obiektem opieki ortopedycznej u dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową jest narząd ruchu, układ kostno-stawowy i mięśniowy, który znajduje się w określonym wadą wrodzoną stanie wydolności czynnościowej. Stan wydolności funkcjonalnej nie jest oczywiście jednoznaczny z możliwością osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

  Wada rozwojowa jaką jest przepuklina oponowo-rdzeniowa, oprócz zmian w obrębie kręgosłupa, opon mózgowo-rdzeniowych i układu nerwowego powstałych we wczesnym okresie życia płodowego, może również wnieść do organizmu i funkcjonowania jego narządów i układów wiele innych zmian i zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt

Do góry