Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DOSTĘP POZAOTRZEWNOWY w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Dostęp ten jest częściej wykorzystywany niż droga przezolrzewnowa. gdyż jest bezpieczniejszy i umożliwia dostęp do kręgosłupa począwszy od segmentu L2 do SI.

  Operację wykonuje się w ułożeniu chorego na prawym boku lub w ułożeniu skośnym na plecach z uniesieniem na poduszce lub wałku miednicy po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /4 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSTĘP PRZEZOTRZEWNOWY w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Dostęp ten umożliwia operację w odcinku L4—SI. Operacja odbywa się w ułożeniu pacjenta na plecach z uniesieniem miednicy (na wałku). Stosowane są dwa cięcia skórne: podłużne — w obrębie kresy białej z ominięciem pępka, oraz poprzeczne — na poziomie kolców biodrowych przednich górnych (ryc. 4.9)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE NIEOPERACYJNE w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Pomimo rozwoju technik operacyjnych, znacznego postępu w zakresie anestezjologii redukującego znacznie liczbę powikłań operacyjnych, olbrzymia większość pacjentów z zespołem bólów krzyża leczonych jest metodami zachowawczymi. Podawany przez różnych autorów odsetek operowanych mieści się zwykle w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAZANIA DO LECZENIA OPERACYJNEGO w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Zasadniczym wskazaniem do leczenia operacyjnego jest utrzymywanie się, pomimo leczenia zachowawczego, przez okres 3 tygodni poważnych zaburzeń neurologicznych (niedowładów stopy, zniesienia odruchów, zaburzenia funkcji zwieraczy). Należy wówczas pilnie wykonać jedno z badań obrazujących stosunki w kanale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad chorobowy w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Wywiad chorobowy jest istotną częścią postępowania diagnostycznego, pozwalającą na wstępne rozpoznanie źródła i charakteru dolegliwości, a niekiedy ułatwiającą ustalenie prognozy co do dalszego przebiegu schorzenia. Islotncjcst uzyskanie informacji o trybie życia chorego, wykonywanym zawodzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie kliniczne w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Badanie kliniczne rozpoczyna się praktycznie od momentu wejścia pacjenta do gabinetu. Sylwetka pacjenta, sposób poruszania się. chodu dają wiele wskazówek co do źródła i charakteru dolegliwości oraz istniejących ubytków neurologicznych. Po rozebraniu się pacjenta ocenia się szczegółowo jego chód oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁAMANIA PATOLOGICZNE w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

  U dzieci z porażeniami kończyn dolnych spowodowanymi przepukliną oponowo-rdzeniową, które nie mogą i nie przyjmują pozycji stojącej albo nie są pionizowane, może dochodzić do tzw. złamań patologicznych kości długich porażonych kończyn. Powikłania lego rodzaju były spotykane w przeszłości, kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE RADIOLOGICZNE w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Badanie radiologiczne kręgosłupa ma na celu ocenę elementów kostnych kręgosłupa. Najczęściej wykonuje się zdjęcia w dwu projekcjach: przednio-tylnej (a-p) i bocznej.

  Po/walają one na wykrycie wad kręgosłupa wrodzonych lub nabytych (wrodzony zrost kręgów, zaburzenia ich rozwoju, rozszczep kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REHABILITACJA w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

  Rehabilitacja dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową musi rozpoczynać się od bardzo wczesnego okresu życia dziecka. W pierwszym wczesnym okresiejest to oczywiście rehabilitacja medyczna, której podstawowymi zadaniami są; systematyczne i stopniowe usuwanie przykurczów i zniekształceń porażonych kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODATKOWE METODY OBRAZOWANIA w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Zalecane są metody uwidaczniające tkanki miękkie kręgosłupa, stosunek ich do korzeni nerwowych. Do metod tych należy zaliczyć: dyskografię, mielo-grafię, radikulografię. tomografię komputerową oraz magnetyczny rezonans jądrowy.

  Dyskografia polega na wprowadzeniu — pod kontrolą monitora rtg — środka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 322

  praca w formacie txt

Do góry