Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BADANIA DODATKOWE w chorobie przeciążeniowej

  W tej grupie znajdują się omówione uprzednio badania kontrastowe kanału kręgowego — tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny — pozwalające na ocenę stosunków anatomicznych w kanale kręgowym, w pewnej mierze również ocenę ukształtowania kanału tętnicy kręgowej.

  Dodatkowe informacje o zaburzeniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgozmyk - BADANIA DODATKOWE

  Z badań dodatkowych w kręgozmyku na plan pierwszy wysuwa się diagnostyka radiologiczna. Podstawowym badaniem jest wykonanie radiogramów przeglądowych celowanych na dolny odcinek lędźwiowy w projekcjach: bocznej, przednio-tylnej i skośnej.

  Na radiogramach w projekcji bocznej kręgozmyk charakteryzuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /5 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY POSTĘPOWANIA ZACHOWAWCZEGO w chorobie przeciążeniowej

  Leczenie wstępnej fazy choroby, przy małym zaawansowaniu zmian, na ogół nie stwarza trudności. Zwykle ograniczenie aktywności ruchowej, zastosowanie preparatów przeciwbólowych powoduje w ciągu kilku, kilkunastu dni ustąpienie dolegliwości. Jednakże już pierwsze, nawet krótkotrwałe epizody bólowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /4 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY ZWYRODNIENIOWO--PRZECIĄŻENIOWE KRĘGOSŁUPA

  Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa są jednym z najczęściej występujących zespołów chorobowych ostatnich dziesiątków lat. Zasadniczą przyczyną tak częstego występowania tego zespołu jest zapewne postępująca zmiana trybu życia, zmniejszenie aktywności ruchowej, fizycznej, ułatwienie warunków życia W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /5 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE OPERACYJNE w chorobie przeciążeniowej

  Operacja ma na celu usunięcie wyrośli brzeźnych wpuklających się do światła kanału kręgowego, uciskających nasady korzeni. Z reguły łączone są one z usztywnieniem odbarc/onej przestrzeni według zasad podanych przy omawianiu leczenia urazowych uszkodzeń kręgosłupa szyjnego. Do usztywnienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY ZWYRODNIENIOWO--PRZECIĄŻENIOWE KRĘGOSŁUPA

  W początkowej fazie schorzenia dolegliwości są zwykle słabo nasilone i szybko ustępują samoistnie. Wywoływane są najczęściej przeciążeniem w następstwie dźwigania ciężkich przedmiotów, długotrwałego pozostawania w jednej, niekorzystnej pozycji (np. pochylonej). W miarę narastania zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /4 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGNOZOWANIE w chorobie przeciążeniowej kręgosłupa

  Należy sobie zdać sprawę z faktu, że pomimo bogatego asortymentu metod leczenia, znacznego postępu w leczeniu zarówno zachowawczym. jak i operacyjnym schorzeń i uszkodzeń krążka międzykręgowego oraz będących lego następstwem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa nadal nie ma niezawodnego sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka zespołu zwyrodnieniowo-przeciążeniowego kręgosłupa

  Diagnostyka zespołu zwyrodnieniowo-przeciążeniowego kręgosłupa opiera się na tych samych elementach składowych, które przedstawione zostały przy omawianiu uszkodzeń krążka międzykręgowego. Należą do nich; wywiad chorobowy, badanie kliniczne, radiologiczne oraz badanie dodatkowe, w tym specjalne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY LECZENIA OPERACYJNEGO w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Leczenie operacyjne stosowane jest w celu zniesienia ucisku rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych, naczyń oraz w celu przywrócenia lub stworzenia warunków do przywrócenia stabilności kręgosłupa.jeśli została ona zaburzona przez proces chorobowy lub uraz. W rozdziale tym ograniczę się do podania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp tylny w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

  Dostęp tylny jest wykorzystywany głównie do usunięcia przepukliny krążka międzykręgowego oraz stabilizacji dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego 

  w przypadku niestabilności lego segmentu w przebiegu kręgozmyku, zmian zwyrodnieniowo-przeciążeniowych kręgosłupa, rzadziej zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /6 483

  praca w formacie txt

Do góry