Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów - diagnostyka

  Pacjenci trafiający do ortopedy / podejrzeniem zmian chorobowych kręgosłupa w przebiegu rzs mają już postawione podstawowe rozpoznanie choroby. Reumatoidalne zapalenie stawów można lal w o zidentyfikować na podstawie charakterystycznych symetrycznie rozmieszczonych zmian zapalnych stawów. Zajęte chorobowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów - Badanie kliniczne

  Badanie kliniczne chorych z rzs jest trudne. Ocena i różnicowanie dolegliwości, wynikających z podrażnienia rdzenia kręgowego wywołanego zmianami chorobowymi zaistniałymi w przebiegu rzs, bywa czasami niemożliwe. W badaniu podmiotowym dominują dolegliwości bólowe wielosiawowe, bóle kręgosłupa, skargi na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgozmyk -leczenie operacyjne

  Do leczenia operacyjnego kręgozmyku kwalifikują się chorzy z:

  - zaburzeniami neurologicznymi;

  - stwierdzoną niestabilnością kręgosłupa;

  uporczywymi dolegliwościami bólowymi, nie mijającymi po zastosowanym kompleksowym leczeniu zachowawczym;

  - kręgozmykami i IVU przy współistniejących objawach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /6 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie kręgozmyku

  Leczenie kręgozmyku opiera się na postępowaniu zachowawczym i Operacyjnym. O sposobie leczenia decyduje lekarz na podstawie obserwacji chorego, oceny badań radiograficznych, postępu choroby, a także własnego doświadczenia i umiejętności. Celem leczenia jest uzyskanie stabilności kręgosłupa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie zachowawcze w kręgozmyku

  Celem leczenia zachowawczego jest utrzymanie stabilności kręgosłupa, a tym samym dbałość o niepogłębianie się ześlizgu trzonu kręgowego. Do leczenia zachowawczego kwalifikują się chorzy przede wszystkim ci, u których nie stwierdzono zaburzeń neurologicznych. Możliwość leczenia zachowawczego powinno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĘGOZMYK

  Określenie spondyloHsthests pochodzi od greckich słów spondylos (kręgosłup) i olisihanein (ześlizg). Oznacza przemieszczenie względem siebie dwóch sąsiednich trzonów kręgowych.

  Kręgozmykiem określa się ześlizg piątego, czwariego lub rzadziej trzeciego kręgu lędźwiowego ku przodowi względem kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania kliniczne w chorobie przeciążeniowej

  W badaniu klinicznym należy uwzględnić badanie palpacyjne kręgosłupa, karku, szyi, ocenę zaburzeń czucia, odruchów i siły mięśniowej kończyn.

  Badaniem palpacyjnym określa się napięcie mięśni karku i ocenia umiejscowienie punktów bólowych na kręgosłupie oraz w miejscach wyjścia korzeni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz kliniczny kręgozmyku

  Obraz kliniczny kręgozmyku jest zależny od jego patologii i cechuje się różnymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi. Ważnymi elementami diagnostycznymi jest badanie podmiotowe cechujące się symptomatycznymi dolegliwościami bólowymi. W badaniu przedmiotowym widoczne są: charakterystyczna sylwetka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE RADIOLOGICZNE w chorobie przeciążeniowej

  W diagnostyce zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa stosowane są takie same techniki radiologiczne jak w diagnostyce uszkodzeń krążka między kręgowego. Podstawą rozpoznania są zdjęcia kręgosłupa w pozycji a-p i bocznej. Należy jednak /wracać uwagę, aby radiogram w projekcji bocznej obejmował cały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania kliniczne w kręgozmyku

  Na plan pierwszy wysuwają się zgłaszane przez chorego dolegliwości bólowe o zróżnicowanym nasileniu. Zwykle bóle dotyczą dolnej części odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Niekiedy jednak dolegliwości te są znaczne i mogą do nich dołączyć zaburzenia korzeniowe. Przemieszczanie trzonów powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 657

  praca w formacie txt

Do góry