Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój spastyczny

  Motoryka spontaniczna jest uboga, wyraża się dystonicznymi napadami. Nie następuje rozwój mechanizmów podporowo-wyprostnych, a dziecko pozostaje w ułożeniu noworodkowym. Często obserwuje się zaburzoną koordynację gałek ocznych w postaci zbieżnego zeza. Wszystkie odruchy wyprostne istnieją z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje ułożeniowe ciała w przestrzeni

  Sama tylko obserwacja spontanicznego zachowania niemowlęcia ani ocena odruchów prymitywnych nie wystarczają dla ustalenia diagnozy, a w ten sposób oceniony wiek rozwojowy jest zbyt mało dokładny. Kinezjologiczną diagnostyka według Vojty ocenia zdolność oun do szybkiego, natychmiastowego i adekwatnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /8 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecia faza odruchowego obrotu. Pozycja wyjściowa i strefy stymulacji

  Stymulacja tzw. trzeciej fazy obrotu aktywuje głównie część górną mięśni brzucha, to znaczy nadbrzusze, gdy występuje wiotkość powłok z rozstępem mięśni widocznych w obrębie kresy białej. Pozycja aktywująca polega na ułożeniu dziecka na boku. Głowa i tułów, kończyny górne w pozycji wyjściowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dyskinetyczny

  Charakterystyczna jest masywna dystoniczna odpowiedź na wzrokowe i słuchowe bodźce, tzw. napady dystoniczne.

  W rozwoju dyskinetycznym niemowląt występują najczęściej przetrwałe skrzyżowane odruchy wyprostne. Ponadto odruch Galanta i chwytny stóp wyzwala się z noworodkową intensywnością, odruch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika badania reakcji ułożeniowych i interpretacja odpowiedzi dziecka

  Prawidłowe wzorce globalne i częściowe oraz wzorce nieprawidłowych odpowiedzi dziecka w poszczególnych reakcjach ilustrują schematycznie rysunki 9-15.

  Zgodnie z metodyką badania należy unikać oceny reakcji u dziecka rozdrażnionego, krzyczącego, głodnego, sennego, w czasie choroby, bezpośrednio po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleks motoryczny podczas stymulacji drugiej fazy obrotu

  W tej fazie dochodzi do uzyskania podparcia na dolnoleżącym łokciu i pro-nacji przedramienia z otwarciem dłoni. Obserwujemy rotację tułowia na skutek czynności skośnych łańcuchów brzusznych, wspomagane przez mięsień piersiowy większy, który przyjmuje funkcję rotatora tułowia (patrz: rys. 8 i 9)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły hipotoniczne

  Zespoły chorobowe z hipotonią oraz atoniczna diplegia i ataksja móżdżkowa są trudne do odróżnienia w drugim trymestrze. W diagnostyce różnicowej dzieci z ciężkim obniżeniem napięcia mięśniowego należy wykluczyć takie jednostki chorobowe, jak: zespoły zaburzeń hormonalnych i przemiany materii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomocnicze reakcje ułożeniowe

  W badaniu neurorozwojowym niemowląt znane są także inne reakcje uło-żeniowe opisywane przez neurologów dziecięcych, które zasługują na omówienie ze względu na dotychczasowe ich stosowanie w praktyce pediatrycznej. Reakcje te wykazują pewną stabilność wzorców w odróżnieniu od zmieniających się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemowlę w pierwszym kwartale życia

  Noworodek w 1 miesiącu życia w ułożeniu na brzuchu zwraca uwagę niestabilne ułożenie ze względu na przewagę mięśni zginaczy i mięśni prostujących brzuch (widoczna hiperlordoza szyjna i lędźwiowa oraz hiperkifoza tułowia; miednica jest w przodopochyleniu). Noworodek nie ma żadnej zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /6 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia ruchowe

  Zaburzenia ruchowe manifestują się w postaci:

  1. Hipokinezy albo akinezy (ubóstwa lub zniesienia ruchów mimicznych lub mimowolnych) mięśni. Akinezę spotyka się w zespole Parkinsona, w którym najsilniej wyrażone są zmiany w gałce bladej i w istocie czarnej. Zmiany te często występują w wieku podeszłym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 944

  praca w formacie txt

Do góry