Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Choroba oskrzelowo-płucna

  choroba oskrzelowo-płucna; stan, w którym występują objawy rozlanego zwężenia oskrzeli, charakteryzujący się klinicznie kaszlem, odpluwaniem wy­dzieliny z oskrzeli, dusznością wysiłko­wą i spoczynkową, obniżeniem toleran­cji wysiłku, sinicą. Objawy te występują okresowo lub stale w różnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba afektywna

  choroba afektywna dwubiegunowa; psychoza maniakalno-depresyjna; ko­lejno występujące okresy -> depresji i -> manii lub częściej występuje jeden z tych zespołów. Depresję w ch. a. dwubiegunowej cechuje, poza obniże­niem nastroju, spowolnienie wszy­stkich procesów psychicznych, znacz­ne zahamowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Parkinsona

  choroba Parkinsona; powoli postę­pujący zespół chorobowy, na który składa się: -> hipokineza, wzmożenie napięcia mięśni i drobnofaliste drże­nie spoczynkowe rąk, a niekiedy i głowy. Występuje w następstwie: śpiączkowego zapalenia mózgu, miaż­dżycy naczyń mózgowych, zatrucia tlenkiem węgla i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /22.12.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGNOZOWANIE W USZKODZENIACH CZĘŚCI SZYJNEJ RDZENIA KRĘGOWEGO

  Często uważa się, że uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym rokują zdecydowanie źle i kończą się z reguły śmiercią poszkodowanego, a w najlepszym razie — pozostaniem w łóżku lub wózku inwalidzkim do końca życia. Trudno jest często przekonać rodzinę chorego, że pomimo „złamania karku" i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY POSTĘPOWANIA FARMAKOLOGICZNEGO po urazach odcinka szyjnego kręgosłupa

  Postępowanie farmakologiczne ma na celu zmniejszenie obrzęku rdzenia w miejscu urazu, utrzymanie prawidłowej gospodarki wodno-cłektrolitowcj i białkowej. Powinno być prowadzone przy kontroli bilansu płynów, a także stężenia białek, morfologii krwi i elektrolitów. W celu zmniejszenia obrzęku rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WCZESNA REHABILITACJA POURAZOWA

  Jedną z głównych cech polskiego modelu rehabilitacji [18.43]jest wczesne podjęcie leczenia usprawniającego po zaistnieniu schorzenia lub urazu. Jest to szczególnie ważne w leczeniu chorych po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.

  192

  Istnieje olbrzymie zagrożenie życia chorych wynikające z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /7 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIAŁ KLINICZNY USZKODZEŃ RDZENIA KRĘGOWEGO

  Uszkodzenia rdzenia kręgowego dzieli się najogólniej na dwie grupy; uszkodzenia całkowite i częściowe.

  Uszkodzenia całkowite stanowią jednorodną, ściśle sprecyzowaną grup? przypadków. Następstwem uszkodzenia rdzenia jest tu zniesienie wszystkich rodzajów czucia (dotyku, bólu, temperatury, ułożenia)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /2 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY UNIERUCHOMIENIA SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

  Najprostszym sposobem tymczasowego ograniczenia ruchomości uszkodzonego kręgosłupa jest kołnierz Schanza. Kołnierz ten zakłada się, używając waty w płatach oraz bandaża. Stosuje się 3—4 warstwy naprzemiennie z opaską muślinową, co pozwala na względną stabilizację kręgosłupa, zapobiega w pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ BROWNA-SEOUARDA

  Zespół ten jest wynikiem bocznego uszkodzenia połowy rdzenia . Charakteryzuje się porażeniem połowiczym w następstwie uszkodzenia dróg piramido-wych i ubytkiem czucia proprioreceptywnego po stronie urazu (uszkodzenie dróg sznurów tylnych) z jednoczesnym drugostronnym ubytkiem czucia bólu i temperatury—jeden...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻLIWOŚCI KOREKCJI NIEPRAWIDŁOWEGO UKSZTAŁTOWANIA SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

  Zniekształcenie kanału kręgowego, wynikające z przemieszczenia kręgów lub zagięcia osi kręgosłupa, wymaga przywrócenia prawidłowych warunków anatomicznych w celu zniesienia ucisku rdzenia kręgowego, co stwarza szanse na poprawę lub powrót funkcji rdzenia kręgowego. Próby przywrócenia prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012 Znaków /3 693

  praca w formacie txt

Do góry