Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Defektologia

  defektologia; nauka o kalectwie i brakach fizycznych albo psychicznych, stanowiąca teoretyczną, kompleksowo ujmowaną podstawę rewalidacji. D. oparta jest na badaniach psychologicz­nych, biologicznych, fizjologicznych, medycznych, pedagogicznych, socjolo­gicznych oraz zastosowuje urządzenia techniczne do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt

  defekt; uszkodzenie lub wada na­rządu lub funkcji organizmu mające charakter stały i nieodwracalny, na ogół nie poddający się łatwo leczeniu. D. należy odróżnić od zaburzenia mającego wyłącznie charakter funkcjo­nalny, od procesu dynamicznego obja­wiającego się nasileniem i słabnięciem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty parcjalne

  deficyty parcjalne; termin wprowa­dzony w naszym kraju przez Halinę Spionek, oznaczający brak, ubytek funkcjonalny w jakimś zakresie utrud­niający harmonijny rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka oraz proces uczenia się — a zatem przystosowanie szkolne. D. p. są powodem zaburzeń w rozwoju dziecka lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt fizyczny

  defekt fizyczny; uszkodzenie lub wa­da fizyczna jakiegoś narządu, np. ru­chu (amputacja lub deformacja koń­czyny). D. f. powstaje na skutek: czynników dziedzicznych lub wrodzonych, chorób lub urazów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deformacje

  deformacje; d. czynności ludzkich w sytuacjach trudnych i stresowych są następujące: a) hipermobilizacja (zwiększona mobilizacja sił); b) zabu­rzenia orientacji; c) zaburzenia proporcji miedzy czynnościami wytwór­czymi i pomocniczymi; d) rozpad struktury funkcjonalnej (dezintegracja czynności); e)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekt psychiczny

  defekt psychiczny; nieprzeciętnie niski poziom sprawności lub całkowity jej brak w zakresie funkcji psychicznych, np.: pamięci, inteligencji, mowy. Granice między d. p. a zaburzeniami psychicznymi są bardzo płynne i trudne do precyzyjnego określenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dartchery

  dartchery; połączenie łucznictwa z lotkami. Średnica tarczy (darts) 70 cm, strzelanie z łuków z linii 15 m do tarczy. Wyniki jak przy rzucaniu lotek do tarczy. D. posiada duże wartości rehabilitacyjne — usprawniające koń­czyny górne, podnoszące precyzję ruchu oraz integracyjne — inwalidzi z różnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defrustracja

  defrustracja; działalność o charak­terze psychopedagogicznym, zmierza­jąca do przeciwdziałania stanom fru­stracji (wywołanym m.in. stresem in­walidztwa). Polega na wyzwalaniu inwalidy z przykrego poczucia bez­silności i udaremnienia dążeń, z po­czucia krzywdy i inności w stosunku do pełnosprawnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia uruchamiające

  ćwiczenia uruchamiające; mają na celu zwiększenie zakresu ruchów od­dechowych przepony i żeber. Stosuje się ćwiczenia pogłębionego oddychania w różnych położeniach ciała; w skło­nach wykorzystuje się wpływ ruchów kończyn górnych na ruch ścian klatki piersiowej — uniesienie kończyny gór­nej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia w wodzie

  ćwiczenia w wodzie; w systematyce kinezyterapii zaliczane są do działu ogólnego. Prowadzone są najczęściej zbiorowo (w grupach) w odpowiednio przystosowanych zbiornikach wody (zamocowane na stałe uchwyty i barier­ki), której głębokość nie powinna przekraczać 150 cm. Grupa pacjentów powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt

Do góry