Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Drżenia pęczkowe

  drżenia pęczkowe; widoczne przez skórę, nieregularne, powtarzające się, samoistne skurcze mięśni nie doprowa­dzające do efektu ruchowego koń­czyny, stanowiące objaw uszkodzenia komórek ruchowych rdzenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskalkulia

  dyskalkulia; zaburzenia w liczeniu związane z mikrouszkodzeniami cen­tralnego układu nerwowego, polega­jące na tym, że proste operacje cyfrowe przekraczają możliwości osoby, która kiedyś doskonale sobie z tymi zada­niami radziła. Całkowita niezdolność w zakresie liczenia i myślenia matema­tycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzja — zaburzenia i przyczyny

  dyfuzja — zaburzenia i przyczyny; zaburzenia d. dotyczą głównie O2, gdyż CO2 dyfunduje znacznie szybciej niż O2 (większy współczynnik roz­puszczalności w wodzie niż O2). Po­wstają one przede wszystkim w wyni­ku: 1) zmniejszenia powierzchni wymiany gazowej z powodu zmniejszenia liczby drożnych naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenia włókienkowe

  drżenia włókienkowe; skurcze poje­dynczych włókien mięśniowych, nie­widoczne gołym okiem, a uchwytne jedynie w obrazie emg w postaci spontanicznych potencjałów (objaw uszkodzenia komórek ruchowych rdzenia).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamometr

  dynamometr; urządzenie techniczne służące do pomiaru wartości siły, np. d. sprężynowe, mechaniczne, hydra­uliczne, pneumatyczne, tensometryczne, indukcyjne, piezoelektryczne. Są to urządzenia wyskalowane zwykle wjednostkach siły, kilogram siły (kG), niuton (N, IN = 0,9806 kG). Niektóre d...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenia zamiarowe

  drżenia zamiarowe; nieregularne, grubofaliste drżenie kończyn górnych, pojawiające się lub nasilające w czasie ruchów zamierzonych (objaw uszko­dzenia móżdżku).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamometria

  dynamometria; technika pomiaru sił (np. sił oporu zewnętrznego, sił mięś­niowych lub ich momentów) przy zastosowaniudynamometru.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dusznica bolesna

  dusznica bolesna; dławica piersiowa; jest najczęstszą postacią -> choroby wieńcowej. Głównym objawem jest ból za mostkiem o charakterze dła­wiącym, ponadto ból może pojawić się w barku, szczęce lub nadbrzuszu. Występować może przy obciążeniach: wysiłkowym, emocjonalnym, termicz­nym, a ustępuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysforia

  dysforia; zaburzenia nastroju o przy­krym zabarwieniu wyrażające się roz­drażnieniem, wybuchami gniewu, pła­czu, -> agresją. Nasilenie dysforii by­wa nieproporcjonalnie silne do bodźca. D. może pojawić się również bez uchwytnego bodźca zewnętrznego. Występuje głównie w ograniczonych zmianach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dychawica oskrzelowa

  dychawica oskrzelowa; astma oskrze­lowa; przewlekła choroba, w któ­rej dominuje duszność występująca napadowo lub przewlekle, spowodo­wana rozlanym zwężeniem małych oskrzeli w wyniku ich skurczu, ob­rzęku błony śluzowej i patologicz­nego wydzielania gęstego, lepkiego śluzu. Wyróżnia się d. o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /2 319

  praca w formacie txt

Do góry