Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Elektrokardiogram wysiłkowy — interpretacja

  elektrokardiogram wysiłkowy — interpretacja; jedna z wielu form oceny stanu klinicznego choroby wieńcowej. Uzyskany zapis porównuje się z za­pisem spoczynkowym. Należy zwrócić uwagę na wszelkie zaburzenia rytmu i przewodnictwa niezależnie od czasu ich utrzymywania się oraz, co ważniejsze, na wszelkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echolalia

  echolalia; powtarzanie usłyszanych zwrotów (pojedynczych słów lub ca­łych zdań) występujące u osób wy­kazujących zaburzenia w zachowaniu. U małego dziecka, do 3 roku życia, okresowa e. traktowana jest jako zjawisko normalne, związane z roz­wojem mowy. E. stanowi objaw wy­stępujący u dorosłych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrolaryngografia

  elektrolaryngografia; metoda opra­cowana przez polskiego foniatrę Z. Pawłowskiego w połowie lat sześć­dziesiątych, za pomocą której rejestruje się fonację, sporządzając jednocześnie zapis charakterystyki drgań strun gło­sowych. E. oddaje duże usługi w diagnostyce zaburzeń głosu i stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echopraksja

  echopraksja; naśladowanie ruchów i czynności obserwowanych u innych osób. E. występuje czasem w -> ze­społach katatonicznych i niektórych uszkodzeniach o. u. n.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrolecznictwo; elektroterapia

  elektrolecznictwo; elektroterapia; dział lecznictwa fizykalnego, w którym do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały i prąd impulsowy małej częstotliwości.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektor

  efektor; narząd, układ lub jego część zdolna do samodzielnego wy­konania określonej czynności pod wpływem sygnału sterującego. Istnieją różne narządy wykonawcze, np. mię­sień, gruczoł.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektromiografia; emg

  elektromiografia; emg; metoda reje­stracji i badania czynności bioelek­trycznej mięśni; cenna w diagnostyce i diagnostyce różnicowej chorób mięś­ni, nerwów obwodowych i rdzenia. Pozwala ocenić charakter, lokalizację i rozległość uszkodzenia oraz śledzić dynamikę procesu chorobowego, sta­jąc się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczność ruchów roboczych

  ekonomiczność ruchów roboczych; polega na stosowaniu ruchów jak najprostszych. W praktyce dzieli się -> ruchy robocze na pięć klas: a) ruchy palców; b) ruchy palców i ręki; c) ruchy palców, ręki i przedramienia; d) ruchy palców, ręki, przedramienia i ramienia; e) ruchy palców, ręki, przedramienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /03.01.2013 Znaków /2 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziki z Aveyronu

  dziki z Aveyronu; chłopiec znale­ziony przez J. Itarda, lekarza w Insty­tucie Głuchych w Paryżu, w lasach Aveyronu we Francji i poddany przez niego intensywnemu wychowaniu. Pod jego wpływem dz. z A. przybrał pionową postawę, nauczył się samo­obsługi i rozumienia kilku poleceń, a nawet wydawania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignie kostne

  dźwignie kostne; pod względem me­chanicznym układ kostno-stawowy tworzy złożony system dźwigniowy. Człony kostne to belki dźwigniowe z osiami obrotu w stawach. W zależ­ności od układu sił przyłożonych do członów rozróżnia się dźwignie jednostronne, gdy siły mięśni i oporu są przyłożone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olega Dodano /03.01.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt

Do góry