Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych

  fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych; można na nim, przy stabilizacji barków, stosować ćwi­czenia samowspomagane kończyn gór­nych i dolnych, ćwiczenia w odciąże­niu, w podwieszeniu, z oporem oraz wyciąg redresyjny z rotacją ramienia. Zastosowane urządzenie oporowe dla przedramienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frustracja związana z kalectwem

  frustracja związana z kalectwem;

  wskutek kalectwa ograniczającego samodzielność i własną aktywność jednostki, przeżywa ona stale nie-zaspokojenie wielu potrzeb. Nieza­spokojone potrzeby mogą działać stresująco, wyzwalając reakcje typowe dla stanów frustracyjnych. Jeśli od­powiednio wcześnie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fobia

  fobia; irracjonalny lęk, wyzwalany przez sytuację lub przedmioty, które ogólnie nie są uważane za zagrażające. Objawy fobii występują w stanach nerwicowych oraz u osób chorych psychicznie. Wyróżnia się różnorodne postacie f., np.: szkolną, lęk przestrzeni otwartych (agorafobia), zamkniętych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiksator

  fiksator; stabilizator; mięsień lub częściej grupa mięśni, która przez wzrost napięcia zabezpiecza funkcjo­nalnie właściwe ustawienie stawu, niezbędne do prawidłowego wykonania dowolnego ruchu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filogeneza

  filogeneza; rozwój gatunków, ewo­lucja organizmów żywych. Jest wynikiem zmian zachodzących zgodnie z prawami genetyki i wpływami środo­wiskowymi. W przebiegu f. obserwuje się powstawanie coraz bardziej złożo­nych struktur i kształtowanie się no­wych funkcji. Znajomość faktów do­tyczących f. ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenolizacja

  fenolizacja; zastosowanie fenolu do -> blokad, w celu zmniejszenia spastyczności mięśnia. Najczęściej sto­suje się roztwór 15-procentowy w etiodanie lub glicerynie podawany podoponowo do korzeni nerwowych lub 3-procentowy pod osłonkę epineuralną chirurgicznie wyizolowanego nerwu obwodowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjoterapia

  fizjoterapia; dział lecznictwa wy­korzystujący w leczeniu środki dzia­łania kinezyterapii, fizykoterapii i ma­sażu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenomenologia upośledzeń

  fenomenologia upośledzeń; nauka o zjawiskach (objawach) towarzyszących upośledzeniom. Objawy świadczą o rodzaju upośledzenia, a więc np. nie­możność widzenia jest objawem ślepo­ty, brak słyszenia objawem głuchoty, inteligencja poniżej normy objawem upośledzenia umysłowego. Rozpozna­nie objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizykoterapia

  fizykoterapia; dział lecznictwa wy­korzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powsta­jące w urządzeniach wytwarzających energię cieplną, prądy małej i wielkiej częstotliwości, promieniowanie świetl­ne oraz ultradźwięki.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenyloketonuria

  fenyloketonuria; genetycznie uwa­runkowane zaburzenia przemiany ma­terii, będące jedną z częstych przyczyn głębszego upośledzenia umysłowego, występujące z częstością raz na 7000 zdrowych urodzeń. F. jest przekazy­wana potomstwu za pośrednictwem genów recesywnych i stanowi defekt przyswajania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt

Do góry