Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kolano koślawe

  kolano koślawe; genu valgum; trwałe odchylenie osi podudzia (powyżej 10°) względem osi uda na zewnątrz. Nie­wielkiego stopnia jest zjawiskiem fizjologicznym, zwłaszcza u kobiet (szersza miednica). Zniekształcenie wy­stępuje zwykle obustronnie, nadając kończynom dolnym charakterystyczny kształt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja upośledzenia umysło­wego

  klasyfikacja upośledzenia umysło­wego; do 1968 r. posługiwano się w Polsce tradycyjną klasyfikacją u. u., obejmującą trzy kategorie: debilizm — odpowiadający lekkiemu u. u., imbecylizm — średniemu i idiotyzm — głę­bokiemu. W obrębie tych kategorii dokonywane były jeszcze dodatkowe podziały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy specjalne

  klasy specjalne; forma kształcenia na zasadzie częściowej integracji ucz­niów upośledzonych. Klasy te organi­zowane są przy szkołach masowych, najczęściej gminnych. Uczniowie kie­rowani są do nich orzeczeniem Komi­sji Kwalifikacyjnej przy Poradni Wy­chowa wczo-Zawodowej. W k. s. naj­ważniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy startowe inwalidów

  klasy  startowe inwalidów; bardziej szczegółowa klasyfikacja zawodników wewnątrz -> grupy startowej inwali­dów, mająca na celu ujęcie w klasy osób o identycznym lub o zbliżonym stopniu poszkodowania, co stwarza uczestnikom w miarę równe szanse we współzawodnictwie sportowym Nie­widomi (I grupa startowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /4 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja chorych ze świeżym za­wałem serca

  klasyfikacja chorych ze świeżym za­wałem serca; podział chorych wg wy­dolności wysiłkowej celem dobrania odpowiednich ćwiczeń rehabilitacyj­nych i modelu rehabilitacji rucho­wej. W pierwszych dniach i tygod­niach po wystąpieniu zawału u cho­rych nie można stosować prób wysił­kowych, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinezyterapia miejscowa

  kinezyterapia miejscowa; k.. indywi­dualna; obejmuje wszystkie lecznicze oddziaływania ruchu i środków pomocniczych, które dotyczą narządu czy miejsca, gdzie zlokalizowane jest scho­rzenie. Celem jej jest możliwie pełne przywrócenie utraconych funkcji lub uruchomienie mechanizmów kompen­sacji lokalnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinezyterapia ogólna

  kinezyterapia ogólna; wykorzystuje do ćwiczeń zdrowe, nie objęte pro­cesem chorobowym, części ciała i na­rządy. Jej celem jest powrót do stanu sprzed zachorowania lub uzyskanie kompensacyjnych przyrostów wszy­stkich składowych wydolności ogólnej, co w sposób zasadniczy decyduje o końcowych wynikach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasa mięśnia (aktonu)

  klasa mięśnia (aktonu); parametr określony liczbą stawów, względem których mięsień może przejawiać swoje funkcje, np. m. smukły jest m. drugiej klasy, m. zginacz głęboki palców ręki jest m. szóstej klasy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierowanie dzieci do szkół specjal­nych

  kierowanie dzieci do szkół specjal­nych; stanowi złożony i trudny prob­lem psychologiczny i pedagogiczny ze względu na możliwość popełniania po­myłek, które decydują o losie dziecka. Podejmując decyzję o umieszczeniu dziecka w szkole specjalnej bierze się pod uwagę szereg czynników, spośród...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katamneza

  katamneza; badania powtarzane po upływie dłuższego czasu, prowadzone w celu prześledzenia zmian, jakie zai­stniały u badanych osób w czasie, który minął od ostatniego badania. Jest to ponowna ocena mająca zna­czenie dla określenia efektów dotychczasowych oddziaływań i wpływu in­nych czynników na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt

Do góry