Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Komunikacja bezsłowna

  komunikacja bezsłowna; porozumie­wanie się bez użycia skodyfikowanych form językowych w potocznym rozu­mieniu tego słowa. K. b. występuje w świecie zwierząt, dla których w obrębie określonego gatunku istnieje szereg sygnałów oznaczających ważne dla życia sytuacje. K. b. towarzyszy aktom słownego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korelacja

  korelacja; zależność występująca między poszczególnymi || cechami (zmiennymi), dająca się wyrazić w postaci liczbowego współczynnika zwanego współczynnikiem k. Główna koncepcja k. opiera się na założeniu, że istnieją zależności między wieloma cechami występującymi u istot żywych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  komunikacja totalna

  komunikacja totalna; porozumiewa­nie się osób głuchych wykorzystu­jące wszelkie dostępne środki zarówno wchodzące w zakres mowy ustnej, jak migowej, obejmujące ekspresję gestową, różne formy kodów manual­nych, pismo, symbole graficzne. Ten­dencje do propagowania k. t., za­początkowane w USA...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja poznawcza

  kompensacja poznawcza; rodzaj kompensacji występującej u niewido­mych i głuchych, polegający na prze­jęciu utraconej lub uszkodzonej funkcji jednego zmysłu (wzroku u niewido­mych i słuchu u głuchych) przez pozostałe. Istnieją różne teorie stara­jące się wyjaśnić to zjawisko. Zob. też:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kortykoterapia

  kortykoterapia; steroidoterapia; sto­sowanie w celach terapeutycznych le­ków pochodnych grupy hormonów kory nadnerczy — glikokortykoidów. Leki te (hydrokortyzon, Enkorton i wiele innych) wykazują silne działa­nie przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Znoszą skurcz mięśni gładkich i obrzęk wywołany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfabulacja

  konfabulacja; zespół zaburzeń w myśleniu polegający na tworzeniu zmy­ślonych treści, obserwowany w prze­biegu niektórych schorzeń psychicz­nych. K. łączy się z tendencjami do opowiadania fantastycznych, niepraw­dziwych faktów, występuje łącznie ze skłonnościami perseweracyjnymi; ob­serwowana m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluby seniora

  kluby seniora; stanowią istotną po­moc w organizacji życia społecznego i kulturalnego osób starszych. Połowę k. s., tj. ponad 800, zorganizował i utrzymuje Państwowy Komitet Po­mocy Społecznej, pozostałe k. s. po­wstały w osiedlach mieszkaniowych, przy różnych stowarzyszeniach spo­łecznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolumna do ćwiczeń oporowych z ławeczką tapicerowaną

  kolumna do ćwiczeń oporowych z ławeczką tapicerowaną; przeznaczona jest do ćwiczeń oporowych w pozycji stojącej,. siedzącej i leżącej przodem i tyłem. Na urządzeniu tym stosować można ćwiczenia oporowe dla kręgo­słupa, brzucha, karku, kończyn gór­nych, kończyn dolnych aż do wyciągów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kocowanie

  kocowanie; stosowanie ciepłych wil­gotnych okładów (wełniane opatrun­ki — koce, nagrzewane w gorącej pa­rze) do celów leczniczych, najczęściej w przypadkach samoistnego porażenia nerwu twarzowego i niedowładów wiotkich w chorobie Heinego i Medina oraz innych obwodowych uszkodze­niach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komfort pracy

  komfort pracy; całokształt warun­ków otoczenia stworzonych ręką czło­wieka, które warunkują maksymalnie dobre samopoczucie. Na k. p. wpływa: odpowiednie oświetlenie pomieszcze­nia pracy, właściwa temperatura na stanowisku roboczym (powietrze o właściwej wilgotności, wymiana zuży­tego powietrza)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt

Do góry