Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Krwotok

  krwotok; wypływ krwi poza układ krwionośny wskutek przerwania cią­głości jego ścian lub patologicznego zwiększenia przepuszczalności naczyń. Przyczyny: choroby naczyń (miażdży­ca i nadciśnienie, -> kolagenozy), ura­zy, wady rozwojowe (tętniaki, ano­malie tętniczo-żylne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z uchyl­nym siedziskiem

  krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z uchyl­nym siedziskiem; przeznaczone dla inwalidów z usztywnieniem stawów biodrowych, stawów kolanowych, po amputacjach jednej lub obu kończyn, z protezami. Przystosowane do stano­wisk pracy warsztatowej, biurowej i użytku domowego; regulacja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwotok śródrdzeniowy

  krwotok śródrdzeniowy; hematomyelia; najczęściej spowodowany urazem wylew krwi do miąższu rdzenia, rza­dziej — samoistny w przebiegu chorób lub wad rozwojowych naczyń. Objawy: nagłe wystąpienie zespołu poprzecz­nego uszkodzenia rdzenia, często z zaburzeniem czucia typu rozszczepiennego. Może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla osób ze skoliozą idiopatyczną i porażeniową

  krzesło rehabilitacyjne dla osób ze skoliozą idiopatyczną i porażeniową; przeznaczone dla osób z pierwszym, drugim i trzecim stopniem skrzywie­nia bocznego kręgosłupa na stano­wiskach pracy i do użytku domo­wego. Siedzisko normalne z regulowa­ną wysokością. Oparcie plecowe, umożliwiając trwałe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria do rehabilitacji pozawałowej w uzdrowisku

  kryteria do rehabilitacji pozawałowej w uzdrowisku; warunki jakimi należy się kierować, klasyfikując chorych po leczeniu szpitalnym i rehabilitacji do rehabilitacji uzdrowiskowej, której ce­lem jest podwyższenie sprawności wy­siłkowej. Do wskazań zalicza się: 1) stany wydolności krążenia nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne katapultowe

  krzesło rehabilitacyjne katapultowe; dla osób z ubytkiem siły mięśniowej, którym potrzebna jest pomoc przy wstawaniu. Przeznaczone do stanowisk pracy i do użytku domowego. Sie­dzisko krzesła normalnie profilowane, wyposażone jest w mechanizm katapultowy. dzięki któremu siedzisko od­chylane jest ku górze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krioterapia

  krioterapia; zastosowanie zimna w celach leczniczych, najczęściej w lecze­niu zespołów bólowych i spastyczności mięśni (zimne kąpiele lub okłady, pocieranie lodem, spryskiwanie chlor­kiem etylu).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krtań, wycięcie

  krtań, wycięcie; laryngectomia; usu­nięcie krtani z powodu toczących się w niej procesów chorobowych, najczęściej nowotworowych. Osoby po w. k. tracą zdolność posługiwania się głosem i wymagają systematycznego postępowania rehabilitacyjnego, mają­cego na celu wytworzenie zdolności zastępczej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwiaki mózgowe

  krwiaki mózgowe; wyraźnie odgra­niczone zlewisko krwi wynaczynionej do szczelin tkankowych mózgu lub miąższu mózgu (k. śródmózgowy), bądź też do jam czaszki (k. nad-lub podoponowy), spowodowane krwotokiem pourazowym lub samoistnym. Kliniczne objawy k. szybko narastający -> zespół wzmożonego ciś­nienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kretynizm

  kretynizm; matołectwo; wrodzona niedoczynność tarczycy połączona z obniżeniem napięcia mięśniowego oraz upośledzeniem umysłowym, przekazy­wana prze*z dziedziczenie recesywne. Osoby z k. charakteryzują się specy­ficznymi cechami budowy ciała, małym wzrostem, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt

Do góry