Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Lampa Minima

  lampa Minima; urządzenie do na­świetlań małych powierzchni ciała pro­mieniami podczerwonymi i widzial­nymi. Naświetlanie promieniowaniem podczerwonym stosuje się w przewlek­łych i podostrych stanach zapalnych tkanek.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie zawodowe specjalne

  kształcenie zawodowe specjalne; zmierza do rewalidacji społecznej in­walidów, której ważnym elementem jest opanowanie zawodu i podjęcie pracy w zwykłym zakładzie bądź w zakładzie pracy chronionej. K. z. spec­jalne obejmuje uczniów i absolwentów szkół specjalnych, a także młodzież kończącą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie specjalne

  kształcenie specjalne; dotyczy dzieci niepełnosprawnych fizycznie lub umy­słowo, wymagających specjalistycz­nych metod i technik kształcenia, podporządkowanych celowi, którym jest rewalidacja i resocjalizacja. K. s. odbywa się zarówno w szkołach i zakładach specjalnych, jak i w szko­łach masowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria upośledzenia umysłowego

  kryteria upośledzenia umysłowego; podstawy, w oparciu o które doko­nuje się rozpoznawanie upośledzenia umysłowego. Przyjmuje się ostatnio, że należą do nich kryteria psycholo­giczne, ewolucyjne, społeczne, pedago­giczne i medyczne. Przy kierowaniu dzieci do odpowiednich placówek prze­znaczonych dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Gaussa

  krzywa Gaussa; krzywa dzwonowa; stanowi wykres ilustrujący normalny rozkład liczebności w wynikach badań. K. G. reprezentuje m. in. normalny rozkład ilorazów inteligencji uzyska­nych na podstawie badań większej populacji. Rozkład odbiegający od k. G., odnoszący się do wyników badań za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne

  krzesło rehabilitacyjne; element re­habilitacyjnego stanowiska pracy pozwalający osobie niepełnosprawnej na wykonywanie w pozycji siedzącej określonych czynności pracy (lub in­nych, np. w gospodarstwie domowym). Poszczególne podzespoły krzesła, tj.: siedzisko, oparcie tylne i boczne, pod­stawa i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa progowa słuchu

  krzywa progowa słuchu; wykres spo­rządzany podczas badania audiometry­cznego na podstawie dwóch para­metrów, a mianowicie częstotliwości tonu oraz jego natężenia. Pierwszą wartość określa się w liczbie drgań na sekundę, czyli hercach (Hz), a drugą w decybelach (dB). Istnieją krzywe p. s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla chorych na padaczkę

  krzesło rehabilitacyjne dla chorych na padaczkę; przeznaczone dla chorych na padaczkę Jacksona, ze stanami „absence", stanami pomrocznymi, do pracy i użytku domowego. Podstawa krzesła o zwiększonej stabilności (cięż­ka) przeciwdziała gwałtownym wychy­leniom ciała do przodu i na boki w czasie ataku;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce

  kształcenie pedagogów specjalnych w Polsce; do 1958 r. odbywało się wyłącznie w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PIPS) w War­szawie. Wobec dynamicznego rozwoju szkolnictwa specjalnego i przyjęcia zasady posiadania przez wszystkich nauczycieli wyższego wykształcenia, nastąpiła zmiana w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z normal­nym siedziskiem

  krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z normal­nym siedziskiem; przeznaczone dla inwalidów z niewielkim osłabieniem siły mięśniowej, z niedowładem, po urazach lub porażeniach. Przystosowa­ne do stanowisk pracy warsztatowej, biurowej i do użytku domowego. Regulacja wysokości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt

Do góry