Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Maksymalny przepływ w szczyto­wej fazie natężonego wydechu

  maksymalny przepływ w szczyto­wej fazie natężonego wydechu; MMFR25-75; przepływu w l/s mierzony na podstawie wykresu krzywej natę­żonego wydechu w odcinku zawartym między 25 a 75% całej objętości wydalanego podczas próby powietrza. Jest powiązany z oporem przepływu, zwłaszcza w małych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  masaż klasyczny

  masaż klasyczny; wykonuje się wy­łącznie za pomocą rąk na obnażo­nym ciele masowanego przy jego bier­nym zachowaniu. Masażysta musi znać dobrze anatomię człowieka i wszystkie techniki m. M. k. stosuje się często w celu uzyskania efektów higieniczno--kosmetycznych. M. k. może być całkowity i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mania

  mania; zespół objawów psychopato-logicznych charakteryzujący się pod­wyższeniem nastroju i napędu. W m. chory przeżywa prawie wyłącznie przy­jemne stany emocjonalne (radość, we­sołość). Podwyższenie nastroju upośle-śledza zdolność prawidłowej samo­oceny i oceny rzeczywistości. Chory czuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż leczniczy

  masaż leczniczy; wykonuje się za pomocą rąk i odpowiednich aparatów w celu zapobieżenia bądź usunięcia patologicznych zmian w tkankach miękkich, będących następstwem cho­roby. M. l. wykonywany aparatami czy urządzeniami nazywa M. l. spec­jalnym. M. l. całkowity stosuje się w leczeniu otyłości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manipulacje chwytu

  manipulacje chwytu; wystarczające jakościowo i odpowiednio silne uchwy­cenie przedmiotu, konieczne do prawi­dłowego sterowania ruchami zespołu, jaki tworzy ręka i trzymany przez nią przedmiot. Na m. składa się umie­jętność chwytania, przenoszenia, ukła­dania, nakładania lub wkładania oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaż podwodny

  masaż podwodny; łączy oddziaływa­nie dwóch różnych zabiegów wodnych. Jeden to ciśnieniowy natrysk pod­wodny z możliwością regulacji wiel­kości ciśnienia i kształtu strumienia wody. Drugi to kąpiel wodna całego ciała. Temperatura wody kąpielowej i strumienia natryskowego nie jest jednakowa. M...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majaczenie

  majaczenie; delirium; zespół za­burzeń świadomości, orientacji, spo­strzegania i pojmowania. M. towa­rzyszą : podniecenie psychoruchowe, lęk, dysforie lub podwyższony nastrój, iluzje oraz omamy, najczęściej wzro­kowe, niekiedy czucia skórnego, wę­chowe, czasem słowne. Zaburzenia orientacji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wiaterek Dodano /07.01.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuska

  łuska; rodzaj korytkowej szyny sta­bilizującej, obejmującej część obwodu kończyny. Stabilizuje jeden lub więcej stawów w korzystnym funkcjonalnie ustawieniu. Stosowana zapobiegawczo w przypadku zagrażających przykur­czów w stawach w celu korekcji przy­kurczów mięśniowych oraz poprawy funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logotomy

  logotomy; bezsensowne grupy głosek lub sylaby stosowane przy ocenie zdol­ności powtarzania lub przy badaniu słyszenia mowy. L. stosuje się w celu wyeliminowania wpływu strony znaczeniowej oraz dotychczasowego do­świadczenia językowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logopedia

  logopedia; dziedzina zajmująca się problematyką usuwania zaburzeń i wad mowy, zapobieganiem opóźnie­niom w rozwoju mowy i wyrówny­waniem tych opóźnień, nauczaniem mowy dzieci głuchych. L. wykorzystuje istniejące dyscypliny naukowe, jak: językoznawstwo, psychologię, pedago­gikę, audiologię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /05.01.2013 Znaków /2 239

  praca w formacie txt

Do góry