Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mikrocefalia

  mikrocefalia; małogowie; odznacza się zmniejszoną pojemnością czaszki i wiąże się ze znacznym upośledze­niem umysłowym. Stanowi wadę uwarunkowaną genetycznie. Pod względem ruchowym dzieci z m. mogą przejawiać bardzo dobrą sprawność, co jest uważane za przejaw cech ata­wistycznych. Z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe Towarzystwo Me­dyczne „Paraplegia"

  Międzynarodowe Towarzystwo Me­dyczne „Paraplegia"; założone w 196J r. z inicjatywy prof. Ludwiga Guttmanna (dyrektora Narodowego Centrum Urazów kręgosłupa w Stoke Mandeville koło Londynu) przy okazji odbywającego się wówczas sympozujm towarzyszącego międzynarodowym za­wodom paraplegików. Dwa lata...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroklimat

  mikroklimat; warunki klimatyczne występujące lub wytwarzane w określo­nej, niewielkiej przestrzeni lub po­mieszczeniu. Na m. składają się: tem­peratura, wilgotność, ciśnienie, ruch powietrza. Kształtowanie m. w miej­scach pracy sprowadza się w naszych warunkach klimatycznych najczęściej do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień

  mięsień; jednostka morfologiczna powodująca ruch w stawach lub innych narządów. Zbudowany jest z włókien mięśniowych połączonych w pęczki, otoczone tkanką łączną, zwaną omięs-ną wewnętrzną. Zwykle pęczki łączą się w brzusiec mięśniowy, który otacza omięsna zewnętrzna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimum socjalne

  minimum socjalne; rodzaj miernika porównującego ustalone wyniki badań z faktycznym rozkładem spożycia mię­dzy poszczególnymi grupami ludności, miernika oceny skutków polityki spo­łecznej. Jest to miernik sytuacji ma­terialnej kategorii osób nie pracują­cych, lecz utrzymujących się z rent. M. s. ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień sztuczny McKibbena

  mięsień sztuczny McKibbena; pneu­matyczny element wspomagający, wy­korzystywany w -> ortezach kończyny górnej. Ma postać pojemnika latekso­wego w kształcie wydłużonego walca, pokrytego koszulką z tkaniny o skoś­nym splocie w stosunku do długiej jego osi. Jednym końcem połączony jest z przewodem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miokineplastyka Sauerbrucha

  miokineplastyka Sauerbrucha; za­bieg chirurgiczny polegający na wytwo­rzeniu poprzecznego tunelu mięśniowo-skórnego wbrzuścu silnego mięśnia powierzchownego (mięsień dwugłowy ramienia, mięsień piersiowy większy) w celu wykorzystania tego mięśnia jako źródła energii .-> protezy Sauer­brucha...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie antygrawitacyjne

  mięśnie antygrawitacyjne; mięśnie, które przy normalnej postawie stoją­cej lub siedzącej przeciwdziałają sile ciężkości. Mają one na ogół prze­wagę nad swymi antagonistami w tym sensie, że mogą działać z większymi siłami. Mając na względzie przewagę mięśni antygrawitacyjnych, wskazane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mielotomia

  mielotomia; neurochirurgiczna ope­racja polegająca na podłużnym prze­cięciu rdzenia kręgowego w płaszczyź­nie czołowej, aby uniknąć uszkodzenia długich dróg rdzeniowych, a przerwać jedynie połączenia między komórkami rdzeniowymi, drogi odruchów mono-i polisynaptycznych w celu zniesienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mioklonie

  mioklonie; krótkotrwałe, szybkie skurcze pojedynczych mięśni z nie­wielkim efektem ruchowym lub bez tego efektu objętej nimi części ciała. W fizjologii występują podczas zasy­piania i w czasie snu; w patologii najczęściej — w stanach zapalnych mózgu, w przypadkach zatruć, urazów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zombi666 Dodano /07.01.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt

Do góry