Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Natręctwa myśli, czynności

  natręctwa myśli, czynności; impulsy przeżywane przez chorego wbrew woli. z zachowanym krytycyzmem, z przy­krym uczuciem przymusu, z napięciem, niepokojem lub smutkiem. Najczęśacj myśli natrętne stanowią nawracające wątpliwości co do prawidłowości włas­nego postępowania. Skutkiem tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natryski

  natryski; zabiegi wodolecznicze. w których czynnikami terapeutycznymi są ciśnienie i temperatura wody. N. wykonuje się za pomocą tzw. katedr natryskowych umożliwiających zmianę temperatury wody oraz regulację ciś­nienia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie mięśniowe

  napięcie mięśniowe; stan skurczu mięśnia stanowiący toniczny odruch na rozciąganie. Stopień, charakter i harmonijny rozkład napięcia w po­szczególnych grupach mięśniowych (naprzemiennie zwiększające się w ago-nistach i antagonistach; stałe, toniczne, tzw. posturalne w mięśniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad padaczkowy częściowy

  napad padaczkowy częściowy; napad będący wynikiem nieprawidłowych wy­ładowań neuronalnych zlokalizowa­nych pierwotnie w ograniczonym koro­wym sektorze czynnościowym jednej półkuli mózgu. N. p. częściowe są klinicznie zróżnicowane w zależności od czynności korowej populacji neuro­nów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narta zjazdowa

  narta zjazdowa; narta do zjazdów używana przez osoby z amputacją kończyny dolnej powyżej stawu kola­nowego. Dla utrzymania równowagi stosuje sie -> stabilizatory.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad padaczkowy duży

  napad padaczkowy duży; grand mai; tradycyjnie używane określenie -> napadu padaczkowego uogólnionego toniczno-klonicznego. Obraz kliniczny: utrata przytomności (poprzedzona ob­jawami częściowymi lub nie), upadek, drgawki toniczne, bezdech, sinica, po­tem drgawki kloniczne, nierzadko przygryzienie języka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad padaczkowy mały

  napad padaczkowy mały; absence; petit mai; bardzo krótka utrata lub przyćmienie świadomości trwające od 2 do 15 s, które może występować jako jedyny objaw (n. p. mały prosty), lub też towarzyszą mu inne krótko­trwałe objawy (mioklonie, upadek atoniczny, skurcz toniczny, objawy wege­tatywne) — jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad padaczkowy — udzielanie pierwszej pomocy

  napad padaczkowy — udzielanie pierwszej pomocy;podczas n. p. dużego należy chorego asekurować i starać się nie dopuścić do powstania obrażeń i urazów podczas upadku i fazy toniczno-klonicznej (podłożenie mięk­kich przedmiotów pod głowę, zdjęcie okularów, rozluźnienie paska, krawa­tu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad padaczkowy uogólniony

  napad padaczkowy uogólniony; na­pad, w czasie którego dochodzi do całkowitej utraty przytomności wsku­tek pierwotnego lub wtórnego uogól­nienia się bioelektrycznych wyładowań napadowych na istotę szarą obu pół­kul mózgu. N. p. uogólnione dzielą się na napady niedrgawkowe (sub-maksymalne). np. napad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadpobudliwość psychoruchowa

  nadpobudliwość psychoruchowa; zes­pół zaburzeń w zachowaniu, mający tło organiczne łub funkcjonalne, stano­wiąc poważną przeszkodę dla dziecka w uczeniu się i przystosowaniu do wymagań życia. Dzieci z n. p. charak­teryzują się gorszą koncentracją uwagi, trudnościami w kierowaniu swym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt

Do góry