Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Normowanie pracy

  normowanie pracy; określenie robót występujących w produkcji i wyzna­czenie czasu potrzebnego na ich wy­konanie (normy czasu pracy) albo liczby jednostek, tj. zadania ilościo­wego do wykonania w określonym czasie, np. 1 godzina zmiany roboczej itp. (ilościowe normy pracy). Jednostkę roboczą, do której...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Phalena-Dicksona

  objaw Phalena-Dicksona; odru­chowy przykurcz mięśni kulszowo-goleniowych w następstwie „wypad­nięcia dysku".

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie wzroku

  obciążenie wzroku; wchodzi w skład obciążenia psychicznego pracownika. Może ono być wynikiem: a) nadmier­nych wymagań, jakie praca stawia narządowi wzroku; b) poziomu i ro­dzaju oświetlenia; c) kontrast o wości między przedmiotem pracy a tłem (otoczeniem); d) olśnienia; e) trud­ności w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy dopuszczalne obciążenia pra­cą

  normy dopuszczalne obciążenia pra­cą; wiążą się ściśle przede wszystkim z mikroklimatem materialnego środo­wiska pracy. Ze względu na to, że każdemu kilodżulowi wydatkowanemu w postaci energii mechanicznej (pracy) towarzyszy wytworzenie około 17 kJ ciepła, wydatek energetyczny pracującego musi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewydolność oddychania

  niewydolność oddychania; stan takie­go obniżenia wymiany gazowej w płu­cach, przy którym dochodzi do zmian ciśnień cząstkowych gazów oddecho­wych we krwi tętniczej: hipoksemii i hiperkapni. W przypadkach n. o. utajonej — do zmian prężności do­chodzi podczas wysiłku, a n. o. jaw­nej — zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezdolność do pracy

  niezdolność do pracy; niemożliwość wykonywania pracy na skutek choro­by, urazu (wypadku) lub inwalidztwa. N. do pracy może być: 1) czasowa (krótkoterminowa), spowodowana chorobą lub wypadkiem, którą orzeka lekarz leczący (od 1 —9 dni) lub komisja lekarska (od 10 dni do 6 miesięcy); 2)długoterminowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nocyceptory

  nocyceptory; receptory bólu; po­budzeniu ich towarzyszy na ogół subiektywne doznanie bólu, które wy­wołuje odruchy obronne (np. dotknię­cie rozgrzanego pieca powoduje cof­niecie ręki). Reakcje obronne wywoła­ne podrażnieniem n. mogą, lecz nie muszą wystąpić. Bodźce ekonomiczne częstokroć hamują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma higieniczna

  norma higieniczna; wskaźnik iloś­ciowy cechujący warunki materialnego środowiska pracy, odpowiadający wy­maganiom biologicznego ustroju ludzkiego i mający na celu wytworze­nie najdogodniejszycn warunków życia i pracy ludności. Konkretnie, normy opierają się na poznaniu współzależ­ności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewydolność krążenia mózgowego przewlekła

  niewydolność krążenia mózgowego przewlekła; powoduje powoli postępu­jący zespół otępienny z nieostro wy­stępującymi, dyskretnymi objawami ogniskowymi (tzw. status lacunaris).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietrzymanie moczu i stolca

  nietrzymanie moczu i stolca; brak kontroli nad zwieraczami pęcherza i odbytnicy, spowodowany uszkodze­niem ośrodka rdzeniowego (odcinka S1 — S4), regulującego ich funkcje odruchowo lub mózgowych ośrodków, których kontroli podlega: jądro podkorowe, układ rąbkowy (limbiczny), płac i k przyśrodkowy kory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt

Do góry