Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona pracy niepełnosprawnych pracowników

  ochrona pracy niepełnosprawnych pracowników; w zakładach pracy oparta jest na działaniu wszystkich służb, które zapobiegają inwalidztwu oraz likwidują jego skutki. Należą do nich: a) przemysłowa służba zdrowia; b) dział techniczny; c) bezpieczeń­stwo i higiena pracy; d) samorząd robotniczy; e)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena psychologiczna zdolności do pracy

  ocena psychologiczna zdolności do pracy; postępowanie psychologa ma­jące na celu ocenę psychologicznych komponentów -> zdolności do pracy, jak: sprawność manualna, poziom in­teligencji, zainteresowania i aspiracje zawodowe, postawa wobec pracy itd. Oceny tej dokonuje się w oparciu o wyniki badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odchylenie standardowe

  odchylenie standardowe; wskaźnik statystyczny informujący o wielkości odchyleń poszczególnych wyników w badanej próbie od wielkości prze­ciętnej. Oblicza się o. s. pierwiastku­jąc sumę kwadratów poszczególnych odchyleń od średniej podzieloną przez ogólną liczbę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena socjometryczna

  ocena socjometryczna; technika opracowana przez J. L. Moreno w 1953 r., mająca na celu dokonanie analizy ilościowej dotyczącej stosun­ków interpersonalnych określonej gru­py. Pomiar obejmuje liczbę oraz kry­teria wyboru przeprowadzanego przez członków danej grupy, której charak­terystykę pragnie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obuwie ortopedyczne

  obuwie ortopedyczne; wykonane wg indywidualnej miary z uwzględnieniem koniecznych dostosowań do kształtu stopy, korekcji jej ustawienia, odcią­żania miejsc wrażliwych oraz wyrów­nania skróceń powyżej 3 cm (u dzieci powyżej 1,5 cm). Często stanowi część składową ortez kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objętość wydechowa natężenia w pierwszej sekundzie

  objętość wydechowa natężenia w pierwszej sekundzie; FE Vi; objętość powietrza wyrzucona w pierwszej se­kundzie forsownego wydechu, po up­rzednim maksymalnym wdechu, wią­że się z oporem przepływu przez drogi oddechowe. Wyrażona w litrach lub jako procent aktualnej pojemności życiowej (FEV,%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Trendelenburga

  objaw Trendelenburga; zjawisko opadania miednicy w fazie podporu po stronie zdrowej, z jej bocznym przesunięciem w stronę biodra chore­go, występujące w następstwie nie­wydolności mięśni pośladkowych — średniego i małego. Na przykład przy niewydolności mięśni pośladko­wych — średniego i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obuwie profilaktyczne

  obuwie profilaktyczne; stosowane u osób narażonych na przeciążenie stóp w pracy zawodowej oraz u dzieci mających skłonność do koślawości stóp. Wykonywane seryjnie, systemem przemysłowym, z uwzględnieniem określonych parametrów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objętość zalegająca

  objętość zalegająca; RV: objętość powietrza pozostająca w płucach po wykonaniu maksymalnego wydechu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy dysocjacyjne

  objawy dysocjacyjne; należą do krę­gu objawów histerycznych, przebiega­ją z zaburzeniami świadomości. Mo­gą występować w postaci scen histe­rycznych, zamroczenia histerycznego, osłupienia histerycznego i in. W me­chanizmach powstawania o. d. pod­kreśla się nieświadomą lub tylko po części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt

Do góry