Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Incydent mózgowo-naczyniowy

  Ponieważ w zaburzeniach wywołanych chorobą ośrodkowego neuronu ruchowego odczyn zwyrodnienia z reguły nie występuje, do leczenia spastycznego porażenia połowiczego, będącego wynikiem udaru mózgu, znakomicie nadaje się prąd zmienny impulsowy o wolno narastającym natężeniu. Dobre wyniki można...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jonoforeza a ultrafonoforeza

  Metoda ultrafonoforezy została dokładnie omówiona w rozdz. 4. - „Ultradźwięki”. Te dwie metody często mylnie przyrównuje się do siebie. Jonoforeza polega na wprowadzaniu do ustroju jonów, natomiast podczas zabiegu ultrafonoforezy do organizmu przechodzą całe cząsteczki. Gdy porównuje się te dwa stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenikanie jonów

  Głębokość przenikania wynosi z reguły mniej niż 1 mm. Pochłonięte jony przenikają następnie głębiej dzięki zjawisku włoso-watości i transportu aktywnego (przezbło-nowego). Największe stężenie jonów w ustroju występuje dokładnie w miejscu przyłożenia elektrody czynnej. Jony są przechowywane w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ułożenie przezstawowe

  Elektrody umieszcza się po obu stronach stawu (np. kolanowego, łokciowego, skokowego, nadgarstkowego) na powierzchni bocznej i przyśrodkowej, przedniej i tylnej lub grzbietowej i dłoniowej. Prąd elektryczny nie płynie poprzez staw, jak by się można było spodziewać, lecz okrąża go, płynąc od jednej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd stały udarowy

  Prądu stałego udarowego nie stosuje się obecnie w elektroterapii, ponieważ powolne narastanie czoła fali wywołuje szybkie dostosowanie się (akomodację) tkanek, a skurcze mięśni są minimalne lub wcale nie występują. (Do akomodacji dochodzi wtedy, gdy prąd zwiększa natężenie zbyt powoli, by wywołać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przezskórna stymulacja elektryczna nerwów (TENS)

  Wprowadzona w latach siedemdziesiątych XX w. przezskórna stymulacja elektryczna nerwów (TENS) szybko zdobyła status standardowej metody zwalczania bólu, zarówno przewlekłego, jak i ostrego. Jest to metoda nieinwazyjna i nie wymaga użycia substancji o działaniu narkotycznym. Metoda TENS jest zatem szczególną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd faradyczny

  Urządzenia wytwarzające prąd faradyczny są bardziej rozpowszechnione w Europie niż w Ameryce. Wydaje się, że producenci europejscy upodobali sobie tę złożoną odmianę prądu stałego generowanego za pomocą wtórnych cewek. Prąd faradyczny znakomicie pobudza mięśnie, lecz wywołuje u pacjentów przykre...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydzielanie się ciepła na granicy dwóch tkanek

  Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że podczas nadźwiękawiania ciepło powstaje głównie na styku dwóch różnych tkanek przedzielonych przestrzenią. Obszary graniczne, w których najczęściej dochodzi do powstawania ciepła, to strefy przyokostnowe występujące pomiędzy twardą powierzchnią kości i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria endorfin

  Nie zamierzam szczegółowo omawiać w tej książce zagadnień neurofizjologicznych związanych z syntezą endorfin. Zagadnienia te zostały omówione w wystarczającym stopniu w odpowiednich pozycjach z literatury.

  Endorfina, budową chemiczną zbliżona do morfiny, wytwarzana jest w organizmie, gdy odczuwamy ból...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd interferencyjny

  Odrębność prądów interferencyjnych polega na tym, że są one wynikiem skrzyżowania dwóch prądów wielkiej częstotliwości (np. 4000 i 4100 Hz). W wyniku nałożenia dwóch prądów' wypadkowa częstotliwość powstająca w wyniku zniesienia/wzmocnienia w punkcie skrzyżowania lub jego pobliżu wynosi 100...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 381

  praca w formacie txt

Do góry