Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    Zachowania motoryczne w okresie wczesnodziecięcym

    Wczesne dzieciństwo oznacza przedział wiekumiędzy 2. i 6. rokiem życia włącznie. Do tegomiejsca w rozdziale większość informacji skupionona procesach uzyskiwania przez dzieckonowych umiejętności ruchowych. Rozwój motorycznypodczas wczesnego dzieciństwa prowadzico prawda także do osiągnięcia...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /533

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Oddział intensywnej opieki noworodkowej

    Właściwe zrozumienie problemów na jakie napotykanoworodek z grupy ryzyka jest możliwedopiero po uświadomieniu sobie różnic międzyśrodowiskiem wewnątrz macicy a warunkamioddziału. Z wielu powodów wnętrze jamy macicyjest idealnym miejscem dla prawidłowegorozwoju płodu. We wnętrzu do płodu...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 000

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój umiejętności lokomocyjnych

    We wczesnym dzieciństwie cyzelowany jest stereotypchodu i nabywane są nowe umiejętności,takie jak: bieganie, podskakiwanie, skoki naodległość, bieg w podskokach. Te wzorce poruszaniasię wymagają postępów kontroli takrównowagi ciała, jak i rozwijanych sił w celuuzyskania funkcjonalnych rezultatów...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /3 706

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój motoryczny

    Co to jest rozwój motoryczny? Dlaczego naukao rozwoju motorycznym jest ważną dla fizjoterapeuty?Dlaczego należy uczyć się o rozwojumotorycznym, jeśli nie zamierza się pracowaćz dziećmi? Czy jakakolwiek z tych informacjijest przydatna w praktyce klinicznej spoza pediatrii?Pytania te są często stawiane...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 340

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Oparzenia substancjami chemicznymi

    Przyczyną tego typu oparzeń jest z reguły wydzielanie się zbyt dużych ilości wodorotlenku sodu na katodzie. Wodorotlenek sodu, znany wszystkim jako ług sodowy, jest przyczyną trudno gojących się ran powstałych w wyniku rozpuszczenia tkanek. Skutki działania ługu, w postaci uniesionych ponad...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 270

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Uwagi, zastrzeżenia i zalecenia

    Czytelnik zauważył zapewne, że na liście zalecanych jonów nie ma deksametazonu (fosforan sodowo-deksametazonowy z li-dokainą lub bez). Z mojego doświadczenia wynika, że deksametazon nie jest bardziej skuteczny niż hydrokortyzon 0,5-1%, a w dodatku ten drugi związek jest tańszy i dostępny bez recepty...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /6 009

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Choroba Peyroniego

    Jeżeli leczenie podejmuje się we wczesnej fazie choroby, należy zastosować jonofore-zę hydrokortyzonu, która zmniejsza nasilenie procesu zapalnego i przykry dla pacjentów dyskomfort. W postaci przewlekłej ból jest minimalny, jednak hydrokortyzon, będący również środkiem przeciwzapalnym, nadal działa na...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 141

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Prąd dwufazowy

    Produkowane obecnie urządzenia wytwarzają najczęściej prąd dwufazowy, składający się z fazy dodatniej i ujemnej. Impulsy mogą mieć przebieg kwadratowy, prostokątny, sinusoidalny lub trójkątny (szpilkowy) (patrz ryc. 5-12). Zwykle dąży się do tego, aby fazy dodatnia i ujemna były sobie równe, tak aby...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 377

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Łuszczyca

    Łuszczycę od wielu lat leczy się naświetlaniami promieniowaniem nadfioletowym za pomocą preparatów z nieoczyszczonej smoły węglowej (metoda Goeckermanna). W nowszych modyfikacjach tej metody zamiast smoły używa się z dobrymi wynikami zwykłej białej wazeliny (Vaseline). Napromienianie metodą PUVA nadal...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /850

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wybór rodzaju impulsu

    Jak dotąd nie uzyskano wyraźnych dowodów na to, że impulsy tego czy innego rodzaju oddziałują na ustrój w inny sposób, niż tylko wywołując znieczulenie. Jednak w niektórych przypadkach charakter choroby wymaga zastosowania prądu o gwałtownie narastającym natężeniu (np. impulsu szpilkowego), podczas gdy...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /3 628

    praca w formacie txt

Do góry