Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AUROGRAMY

  Zapisy energodynamiki przyskórnej (biopole, aura). Techniki rejestracjii sporządzania aurogramu są różne, ale wszystkie one dowodzą, żeprzestrzeń wokół człowieka jest nasycona różnymi ładunkami i liniamitworzącymi otoczkę -> BIOPOLE lub -> AURĘ.

  Z różnych informacji wynika,że pole to ma charakter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURA

  Promieniowanie emanujące z człowieka i tworzące wokół niego swoistąotoczkę zwaną również -> EMANACJĄ, -> BIOPOLEM lub aureolą. Najsilniejwystępuje w okolicach głowy. Niektórzy ludzie posiadają zdolnośćwidzenia aury, a nieliczni potrafią z jej kształtów, kolorów i natężeniawnioskować o stanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURASKOPIA

  Interesująca hipoteza wysunięta przez dr Hannerole Auras-Blank z RFN, wgktórej wyschnięte rozmazy krwi, sfotografowane i znacznie powiększonetworzą mapę ciała ludzkiego, na której zaznaczają się różne choroby iuszkodzenia ciała. Autorka tej hipotezy twierdzi, że za pomocąauroskopii jest w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOTROPAIZM

  Odstraszanie złych duchów i mocy różnymi zabiegami rytualnymi jakzaklęcia, bicie w bębny, okrzyki itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASTROLOGIA

  Nauka tajemna badająca wpływ położenia w określonym czasie planet igwiazd na losy ludzi, miast i państw. Także sztuka układania ->HOROSKOPÓW. Mnogość horoskopów codziennych, tygodniowych, miesięcznych,rocznych układanych z wykorzystaniem tradycji wielu kultur świadczy oogromnej popularności tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARETE

  Suma pozytywnych cech określających w starożytnej Grecji doskonałąosobowość: męstwo, sprawność, dzielność.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARAKSJA

  Postawa filozoficzna pozwalająca na zachowanie spokoju i równowagi duchawobec przeciwności losu i nieprzychylnych zdarzeń. Atmosfera powszechnejataraksji jest niedoścignionym marzeniem władców, szczególnie tych,którzy zmuszeni są nakładać na poddanych różne ograniczenia. Postawaataraksji może być ważnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROGANCJA

  Lekceważenie innych, nie liczenie się z ich zdaniem, zarozumiałość.Niestety cecha wyłącznie ludzka. Przyczyna -> FRUSTRACJI -> DYSTRESU uludzi, których arogancja dotyka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATAWIZM

  Ujawnianie się cech, które kiedyś występowały u przodków, a następnie wwyniku rozwoju ewolucyjnego zanikły. Zazwyczaj pojęcie atawizmu kojarzysię z jakimiś cechami zewnętrznymi, anatomicznymi, tymczasem znaczniebardziej interesujące jest obserwowanie tego typu zjawisk w psychiceczłowieka. Wiele zresztą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROMATOTERAPIA

  Jeden z działów -> ZIOŁOLECZNICTWA polegający na wykorzystaniu wleczeniu zapachów kwiatów i kwiatowych olejków eterycznych.Aromatoterapia ma także powszechne zastosowanie w dietetyce w formieprzypraw ziołowych. Inne zastosowania to inhalacje oraz techniki masażupołączone z użyciem olejków i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt

Do góry