Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Psychozy reaktywne

  psychozy reaktywne; grupa psy­choz, u podłoża których leżą traumatyzujące przeżycia i utrzymująca się (związana z nimi) trudna sytuacja życiowa. Do p. r. należy m. in. :-» depresja reaktywna, osłupienie histe­ryczne (reaktywne) — stany różnego stopnia zahamowania ruchowego i ograniczenia kontaktu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  psychoterapia rodzin

  psychoterapia rodzin; obejmuje oddziaływaniami psychoterapeutycznymi nie tylko chorego, ale również jego rodzinę, kładąc nacisk na poprawę stosunków interpersonalnych, kształ­towanie właściwych postaw i. ról w ro­dzinie i rozwiązywanie sytuacji kon­fliktowych. P. r. jest szczególnie cen­ną metodą w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychozy starcze

  psychozy starcze; nie różnią się one w istotny sposób od p. w młodszym wieku. Gdy występują dopiero w sta­rości, objawy ich mogą być mniej wyraźne, a współistniejące choroby somatyczne mogą utrudniać rozpozna­nie. Wśród zaburzeń psychicznych starszego wieku najczęściej występują depresje. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia środowiskowa

  psychoterapia środowiskowa; prze­kazywanie rodzinie i otoczeniu pac­jenta niezbędnej wiedzy o przedmio­cie sprawy w celu pozyskania ich do współpracy w rehabilitacji i akceptacji inwalidztwa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  punkty oceny ogólnego stanu nowo­rodka wg V. Apga

  punkty oceny ogólnego stanu nowo­rodka wg V. Apgar: w celu oceny stanu zdrowia noworodka w pierw­szych minutach po urodzeniu, V. Ap­gar wraz ze współpracownikami (1958) zaproponowali skodyfikowany system diagnostyczny, na który składa się kilka elementów. Bierze się pod uwa­gę: kolor skóry dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia w rehabilitacji

  psychoterapia w rehabilitacji; stano­wi nieodzowny składnik komplekso­wego programu oddziaływań. W usta­laniu planu psychoterapii w przypad­kach upośledzenia sprawności fizycz­nej czy psychicznej uwzględnia się indywidualne potrzeby pacjentów związane z fazami dostosowania się do inwalidztwa, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkty pracy nakładczej

  punkty pracy nakładczej; specjalnie zorganizowane warsztaty pracy przez­naczone dla pracowników zatrudnio­nych w systemie -> pracy nakładczej. Z reguły są to warsztaty z nie więcej niż 20—25 stanowiskami pracy. Ce­lem punktów p. n. jest stwarzanie lepszych warunków pracy osobom, które zmuszone są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia w rehabilitacji neuro­logicznej

  psychoterapia w rehabilitacji neuro­logicznej; lecznicze oddziaływanie na psychikę chorego za pomocą środków psychologicznych w celu ułatwienia leczenia usprawniającego lub skorygo­wania zaburzeń uwarunkowanych psy­chogennie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia elementarna

  psychoterapia elementarna; ochrona pacjenta przed sytuacjami jatrogenny-mi, zwiększenie jego odporności psy­chicznej, nauczenie go umiejętności lekceważenia zaburzeń mniej ważnych, a czerpania satysfakcji z osiągnięć.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia społeczna a inwalidztwo

  psychologia społeczna a inwalidztwo; dział psychologii zajmujący się pra­wami rządzącymi zachowaniem grup społecznych oraz jednostki działającej w rozmaitych interakcjach grupowych. W problematyce rehabilitacji p. s. jest wykorzystywana w ocenie postaw spo­łecznych wobec inwalidów, a także przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt

Do góry