Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tatarak zwyczajny

  Bylina wysokości 50—120 cm, o silnie rozwiniętym kłączu, z którego wyrastająmieczowate liście, na szczycie zaostrzone. Roślina wykształca łodygę trójboczną, unasady czerwonawą, zakończoną kolbowatym kwiatostanem, złożonym z kwiatówdrobnych, niepozornych, barwy żółtozielonkawej. Kwiaty tataraku w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wetwet Dodano /10.01.2013 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolendra siewna

  Kolendra jest to roślina jednoroczna, wysokości od 30 do 70 cm. Wykształca prostowzniesione, górą rozgałęzione pędy. Szczyty rozgałęzień zakończone są złożonym 3—6-promieniowym baldachem białych lub różowych kwiatów. Liście dolne,przykorzeniowe, o blaszce podzielonej na 3—5 listków, środkowe i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wetwet Dodano /10.01.2013 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolendra siewna - zastosowanie

  Jako środek ułatwiający trawienie i przyswajanie składników pokarmowych.Kolendra pobudza apetyt, znosząc uczucie sytości i niechęci do jedzenia. Ułatwiaodprowadzenie gazów, reguluje wypróżnienia. Polecana w nadmiernej fermentacji wjelitach i w słabych kolkach jelitowych. W mieszankach z innymi ziołami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wetwet Dodano /10.01.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lebiodka pospolita = majeranek dziki

  Roślina wieloletnia, wysokości do 50 cm, o liściach jajowatych, ułożonych nałodydze nakrzyżlegle. Kwiaty drobne, różowe lub różowolila. Lebiodka rośniepospolicie na całym obszarze Polski w suchych i słonecznych miejscach, na brzegachlasów, wzgórzach, pastwiskach i przy drogach.Ziele charakteryzuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /wetwet Dodano /10.01.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja psychiczna w chorobach układu krążenia

  rehabilitacja psychiczna w chorobach układu krążenia; jest integralną czę­ścią rehabilitacji. Stosowana jest na wszystkich etapach rehabilitacji. Od r. p. w innych schorzeniach różni się tym, że pozwala znieść ostrą i prze­wlekłą reakcję na: zagrożenie życia oraz ograniczenie wydolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa

  rehabilitacja zawodowa; część ogól­nego procesu rehabilitacji mająca na celu przygotowanie -> inwalidy (osoby niepełnosprawnej) do pracy oraz za­pewnienie mu pracy zgodnie z je­go psychofizycznymi możliwościami i kwalifikacjami zawodowymi. R. z. opiera się na następujących zasadach-:

  1) każdy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja ruchowa chorych po zawale serca

  rehabilitacja ruchowa chorych po zawale serca; specjalnie dobrany tre­ning wysiłkowy, który stanowi gjówną część rehabilitacji chorych po-zawa­le serca. Pozwala on na osiągnięcie optymalnej sprawności wysiłkowej, po­zytywnie wpływa na stan psychiczny, umożliwia lepszą integrację socjalną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /4 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa a zakłady pracy

  rehabilitacja zawodowa a zakłady pracy; w zakresie rehabilitacji zawo­dowej zakłady pracy mają następujące zadania: 1) utrzymanie w pracy tych pracowników, którzy stali się p in­walidami w czasie zatrudnienia; w razie potrzeby z. p. powinny zapewnić im naukę zawodu lub przyuczenie do pracy na nowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja socjalna w chorobach układu krążenia

  rehabilitacja socjalna w chorobach układu krążenia; polega na zastosowa­niu wszystkich środków socjologicz­nych i pedagogicznych potrzebnych do integracji w społeczeństwie, zgodnie z jego wydolnością wysiłkową. Wiąże się z tym również przygotowanie śro­dowiska na przyjęcie takiego chorego. Na r...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja zawodowa głuchych

  rehabilitacja zawodowa głuchych; cześć ogólnego procesu rehabilitacji mająca na celu przygotowanie do pracy oraz zapewnienie rodzaju i wa­runków pracy dostosowanych do psy­chofizycznych możliwości i uzyskiwa­nych kwalifikacji zawodowych. W Pol­sce głusi przygotowywani są do pracy:1) razem ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 175

  praca w formacie txt

Do góry