Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Role społeczne w grupie

  role społeczne w grupie; pełnione są przez jej członków w związku z za­daniami grupy. Można pełnić role dotyczące formowania i utrwalania grupy i jej zwartości oraz role zwią­zane z zaspokojeniem potrzeb indywi­dualnych członków grupy. Jedne wy­magają dystansu do współtowarzyszy, inne znowu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy wentylacyjne

  rezerwy wentylacyjne; zmniejszenie obniżenie zdolności wentylacyjnej płuc polegające na zmniejszaniu się wenty­lacji maksymalnej w porównaniu z n or­ni ą fizjologiczną. Wyróżnia się trzy postacie zmniejszenia r. w.: 1) restryk­cyjną (ograniczającą); 2) obturacyjną (zaporową); 3) mieszaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozszczep kręgosłupa

  rozszczep kręgosłupa; spina bifida; częsta zmiana wrodzona kręgosłupa, przyczyną której jest brak zrostu tyl­nych listewek łuków kręgowych. Roz­szczep umiejscowiony jest przeważnie w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz szyjno-piersiowym kręgosłupa. Sto­pień nasilenia zmian jest różny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotor

  rotor; urządzenie pedałowe wolno­stojące lub mocowane do drabinek, krzesła lub wózka, służące do ćwiczeń kończyn dolnych lub górnych — z możliwością regulowania oporu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witamina B2 w diecie dziecka

  Witamina B2 występuje szczególnie obficie w drożdżach, mleku, serze, jajach,produktach zbożowych, także w podrobach zwierzęcych (wątroba, nerki, mózg), rybachi niektórych roślinach (podobnie jak witamina B1).Szczególne działanie przypisuje się jej w usuwaniu objawów niewłaściwegofunkcjonowania narządu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta w nieżytach przewodu pokarmowego

  Nieżyty ostre i przewlekłe przewodu pokarmowego, połączone z biegunką,najczęściej o podłożu infekcyjnym, występują nierzadko u niemowląt i małych dzieci, aich ostry przebieg zawsze może stanowić zagrożenie dla życia dziecka. Przebieg ostrychnieżytów układu pokarmowego u dzieci do 1 r.ż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /5 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witamina B6 w diecie dziecka

  Witamina B6 występuje w drożdżach, w podrobach (wątróbka), rybach, żółtku,produktach zbożowych, marchwi, a najwięcej jest jej w świeżych nasionachsłonecznika, nasionach strączkowych, kukurydzy. Dzienne zapotrzebowanie zarównoczłowieka dorosłego, jak i dziecka pokrywane jest normalną dietą oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta niemowląt i małych dzieci alergicznych ze skazą atopową

  Odżywianie dzieci alergicznych stanowi trudne i złożone zadanie, gdyż przyczynyalergii i czynniki ją wywołujące są często nieznane. Profilaktyka schorzeń alergicznychu dzieci zaczyna się wkrótce po urodzeniu dziecka, a nawet obejmuje okresprzedurodzeniowy, w którym dziecko w łonie matki również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /4 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witamina B12 w diecie dziecka

  Witamina B12, czyli cyjanokobalamina, jest jedną z kilku kobalamin (witamin B12).Jest ona wytwarzana przez wiele bakterii, m.in. przez bakterie jelitowe, i odkładana wwątrobie. Znajduje się również w produktach zwierzęcych, głównie w wątrobie, wmniejszej ilości w jajach i mleku. Witamina ta działa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta w chorobach nerek

  Podczas długotrwałych chorób nerek szkodliwe produkty przemiany materii tworząsię przede wszystkim z pokarmów zawierających dużo białka, tak pochodzeniazwierzęcego (mięso, nabiał), jak i roślinnego (produkty zbożowe i rośliny strączkowe).Jednak dieta dziecka musi zawierać pewne ilości białka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /2 052

  praca w formacie txt

Do góry