Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AUTYZM

  Zamknięcie się w sobie, oderwanie od rzeczywistości. W stanach ciężkichautyzm stanowi składową różnych schorzeń psychicznych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEHAWIORALNA TERAPIA

  Główna obok -> PSYCHOANALIZY metoda psychoterapeutyczna zakładająca, żezaburzenia psychiczne (problemy psychiczne) wynikają z wyuczonych,nabytych zachowań. Jeżeli tak, to mogą one być na tej samej drodzeeliminowane. Behawioralna terapia kładzie nacisk na techniki socjo- ipsychoterapeutyczne polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWATAR

  Sans. - zstąpienie. Wcielenie się bóstwa Wisznu w doczesny kształtludzki lub zwierzęcy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /98

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOPSYCHOTERAPEUTYCZNE RADY FILOZOFÓW

  Prof. Stanisław Siek w interesującej książce: "Autopsychoterapia"sporządził, na podstawie obszernej literatury filozoficznej ipsychologicznej, listę zasad-haseł-wytycznych-rad, jakie wybitnifilozofowie różnych epok kierują do ludzkiej społeczności. A oto owerady:

  - Przygotować się zawczasu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁA MAGIA

  Czynności i manipulacje tajemne oparte głównie na zręczności i zdolnoścido czynienia rzeczy, które w zasadzie powstają w zgodzie z prawaminatury lub co najwyżej odwołują się do sił nadnaturalnych, "dobrych".Celem białej magii jest dobro i zwalczanie zła, a w powszechnymkulturowym znaczeniu także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALNEOTERAPIA

  Wykorzystanie w medycynie leczniczych właściwości wód mineralnych zewzględu na ich skład chemiczny i temperaturę do kąpieli, kuracjipitnych, płukań, inhalacji itp. oraz stosowanie zabiegów zwykorzystaniem naturalnych peloidów (borowin, mułów, błot) do kąpieli,okładów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOPSYCHOTERAPIA

  Dział -> PSYCHOTERAPII obejmujący te metody psychoterapeutyczne, którezakładają, że leczący i leczony to ta sama osoba. Posługuje się onatechnikami, sprzętem, tekstami, muzyką opracowanymi przez innych, aleakceptuje je, uzupełnia własnymi pomysłami, na pierwszy plan wysuwawłasną osobę. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁE TRUCIZNY

  Tym mianem określa się -> CUKIER, -> SÓL i białą mąkę, które symbolizująjedno z głównych niekorzystnych zjawisk we współczesnym żywieniu, jakim jest wysokie technologiczne przetwarzanie naturalnych produktów, przezco pozbawia się je najwartościowszych składników.

  Ocenia się, żepowszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALSAM

  Sok ze zranionego niemetalowym narzędziem rododendronu. Leczy się nimróżne rany, wrzody i choroby skóry. Także nazwa różnych maści i kremów owłaściwościach leczniczych, rozgrzewających i uśmierzających ból.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOSZCZEPIONKA

  Szczepionka sporządzona na bazie preparatu pobranego z organizmuzaszczepionego ustroju.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /88

  praca w formacie txt

Do góry