Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BIOMASAŻ

  Pojęcia biomasaż używa -> ABRAMOWSKI dla "przyłożenia ręki do ciaładrugiego człowieka, najczęściej chorego, w celu osiągnięcia określonychskutków terapeutycznych". Patrz: -> DOTYK.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPIERWIASTKI

  Biometale. Metale życia. Mikroelementy. Wreszcie pierwiastki śladowe totyle samo, co właśnie biopierwiastki.

  Są to pierwiastki występujące worganizmie w wewnętrznym i zewnętrznym środowisku komórek organizmu wminimalnych, często śladowych milionowych, częściach grama, mimo to sądla życia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPLAZMA

  Nazwą bioplazma obdarza się wiele nieuchwytnych i trudnych do opisaniajęzykiem nauki zjawisk związanych z różnymi stanami energetycznymimaterii i pojęciami -> BIOPOLA i -> BIOENERGII.

  Wg -> SEDLAKA, faktycznego twórcy tego pojęcia, bioplazma jest stanem materiiożywionej, uwarunkowanym chemicznymi reakcjami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGRAWITACJA

  Hipotetyczna zdolność człowieka do wytwarzania na drodze specyficznejaktywności psychicznej pola o naturze zbliżonej do grawitacji ziemskiej.Hipotetyczne siły występujące w organizmach żywych stanowiące podstawęich różnorodnych funkcji psychoenergetycznych.

  Zjawisko biograwitacjinie jest tożsame z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIGMEETING

  Forma zbiorowego leczenia niekonwencjonalnego stosowana przez wielu ->BIOENERGOTERAPEUTÓW, w tym m.in. przez -> HARRISA, -> NARDELLEGO, ->FELLMANA, -> KASZPIROWSKIEGO. Podczas bigmeetingu stosowane są różnetechniki zawierające przede wszystkim elementy -> SUGESTII i -> HIPNOZY.

  Toczy się spór o skuteczność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOENERGETYKA

  W nauce klasycznej, dział wiedzy o molekularnych podstawach przemianenergetycznych w organizmach żywych. Zajmuje się m.in. procesamifotosyntezy, fermentacji, oddychania, krążeniem materii w świecie żywym,przepływem energii w komórce, zasadami termodynamiki, biosyntezą, budowąi funkcjonowaniem struktur...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILANS ENERGETYCZNY

  Wyraża się różnicą pomiędzy ilością energii uzyskiwanej w drodzeprzetwarzania spożytych pokarmów a ilością energii zużywanej przezorganizm w tym samym czasie. Organizm zużywa dostarczaną energię napodstawową przemianę materii, utrzymywanie ciała w stanie -> HOMEOSTAZY oraz na różne czynności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOENERGIA

  Czym jest bioenergia w zjawiskach paranormalnych ? Wielu przedstawicieli-> PSYCHOTRONIKI, twórców jej teoretycznych i praktycznych działów niedaje na to pytanie konkretnych odpowiedzi. W bioenergii widzi się głównąsiłę sprawczą wielu na poły wyjaśnionych lub zupełnie nie dających sięjeszcze wyjaśnić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILOKACJA

  Wydzielenie z ciała konkretnej osoby sobowtóra (fantoma, dwójnika,fluidala, istoty astralnej), który może posiadać wiele cech fizycznych,czasem daje się fotografować, wykonywać pewne czynności mechaniczne, atakże wykazywać znaczą niezależność psychiczną i umysłową od swego"bliźniaka".

  Szczegółowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOENERGOTERAPIA

  Leczenie bioenergią wyzwalaną podczas kontaktu -> BIOENERGOTERAPEUTY zpacjentem. Dawniejsze nazwy bioenergoterapii to -> MESMERYZM, ->MAGNETYZM, -> PRANOTERAPIA.

  Podstawową, nie udowodnioną jeszcze, alepotwierdzaną wciąż w praktyce, kładącą podwaliny pod teoriębioenergoterapii hipotezą jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /2 669

  praca w formacie txt

Do góry