Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CHRONOTERAPEUTYKA

  Wykorzystanie w leczeniu wiedzy na temat tego, kiedy wypada czas najskuteczniejszego działania leku, np. w jakiej porze doby należy gopodać. Wiadomo, że na organizm człowieka i jego funkcje życiowe wpływająnaturalne zjawiska cykliczne nazywane umownie -> ZEGAREM BIOLOGICZNYM.Dotyczy to zmian w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLESTEROL

  Cholesterol jest substancją tłuszczową potrzebną organizmowi do budowykomórek, produkcji żółci i niektórych hormonów. Do tych funkcjipotrzebne są bardzo małe ilości cholesterolu Natomiast nadmiarcholesterolu powoduje rozwój miażdżycy i niebezpieczeństwo zawału.

  Wg zaleceń -> WHO poziom cholesterolu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

  Łac. - szybciej, wyżej, silniej. Hasło przejęte oficjalnie przezmiędzynarodowy ruch olimpijski od Igrzysk Olimpijskich w Antwerpii w1920 r. Autorem hasła był H. Didon.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA

  Reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego. Wg ->ALEKSANDROWICZA choroba to obiektywnie stwierdzalny stan uszkodzeniastruktury funkcji narządu albo zespołu narządów w stopniu,nieproporcjonalnym do wieku danej osoby. Medycyna niekonwencjonalnapodkreśla łączne psychosomatyczne podłoże każdej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COOPER KENNETH

  Amerykanin, twórca i popularyzator systemu -> AEROBIC. Cooper wprowadziłwiele praktycznych norm i technik ćwiczeń wytrzymałościowych. Donajbardziej popularnych należy test Coopera służący do pomiaruwydolności organizmu.

  A oto ten test. Można go przeprowadzić samemu,najlepiej na trasie o wymierzonej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY CYWILIZACYJNE

  Choroby wywołane skutkami nieokiełznanego rozwoju cywilizacji, którapoza dobroczynnymi dla ludzkości dokonaniami, przyczynia się dozniszczenia środowiska naturalnego na niespotykaną dotychczas skalę orazwprowadza wiele niekorzystnych zmian do życia współczesnego człowieka,głównie poprzez obniżenie jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COPING PROCESSES

  Ang. cope - radzić sobie, podołać. Coping processes - ciąg czynności podejmowanych dla opanowania sytuacji stresowej, eliminacji zagrożeń.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOTERAPIA

  Wykorzystywanie w leczeniu wpływu różnych właściwości i efektów światłai koloru na organizm człowieka. Światło to jednocześnie wiązka kolorów iokreślony wycinek fal elektromagnetycznych.

  Odpowiednie operowanie tąwiązką przynosi efekty terapeutyczne. Każdy człowiek ma swoją -> AURĘ,która...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRO

  Centralne Rezerwy Organizmu (CRO) - interesująca koncepcja w zakresiezdrowego stylu życia sprecyzowana przez T. Maziarczyka oparta na dobrychpodstawach naukowych w dziedzinie neurofizjologii i fizjologii oraz nalicznych doświadczeniach praktycznych.

  Wg tego autora, w każdymorganizmie istnieją utajone i nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRONOMETRIA

  Nauka o wszystkich możliwych interpretacjach i zastosowaniach czasu.Dominuje tradycyjne ujęcie czasu, takie jak w teorii o czasoprzestrzeni(ciągłość, jednowymiarowość, spójność, jednokierunkowość), ale mówi sięteż o czasie grawitacyjnym, elektromagnetycznym, atomowym, termodynamicznym i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt

Do góry