Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wyściółczaki

  Wyściółczaki (ependymoma) stanowią 5—10%pierwotnych guzów mózgu występującychu dzieci [18]. Najczęściej są umiejscowione w tylnymdole czaszki lub półkulach mózgu [20].W przypadkach guzów w tylnym dole czaszkina pierwszy plan wysuwają się dolegliwościi objawy wynikające ze zwiększonego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsaki Ewinga

  Mięsaki Ewinga powstają przede wszystkimw trzonach kości. Mogą pochodzić z kościdługich, jak np. kość udowa lub ramienna, aleznajduje się je również w trzonach żeber lubmiednicy. Występują w wieku 10—25 lat, najczęściejjednak dotyczy to nastolatków. Wśródobjawów stwierdza się bóle lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glejaki pnia mózgu

  Stanowią około 10—20% guzów o.u.n. występującychu dzieci. Powodują postępująceuszkodzenie nerwów czaszkowych i zaburzeniaw chodzeniu [18]. Postępowaniem z wyboru jestnapromienianie. Leczenie chirurgiczne, zewzględu na umiejscowienie tych guzów jestbardzo ryzykowne. Nie stosuje się chemioterapii,gdyż brak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glejaki siatkówki

  Glejaki siatkówki (retinoblastoma) to guzy rozwijającesię wewnątrz gałki ocznej. Mogą miećcharakter dziedziczny. W 1/3 przypadków występująobustronnie [20]. Pojawiają się przedukończeniem 2. roku życia [4] i przez długi czasrosną, nie dając przerzutów [20]. W równymstopniu dotyczą obydwu płci [21]...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czaszkogardlaki

  W obrazie histologicznym czaszkogardlaki są(craniopharyngioma) guzami łagodnymi. Występująw 6—9% przypadków pierwotnychguzów o.u.n. u dzieci [18]. Umiejscowiają sięprzede wszystkim w okolicy pośrodkowej, ponadsiodłem tureckim [15]. Do najczęstszychobjawów i dolegliwości należą zaburzenia widzenia,bóle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemioterapia

  Chemioterapeutyki to grupa leków stosowanychw leczeniu nowotworów w celach leczniczychlub paliatywnych. Mogą być stosowaneosobno lub w połączeniu z innymi metodamileczniczymi. Ich działanie polega na zatrzymaniunamnażania się komórek nowotworu, coma prowadzić do obumierania guza [7]. Różnechemioterapeutyki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Hodgkina

  Jest to złośliwy proces nowotworowy rozwijającysię początkowo w obwodowych węzłachchłonnych [20]. Najczęściej występuje między20. a 30. rokiem życia, częściej wśród mężczyzn[21]. Pierwszymi objawami są niebolesne obrzękiszyi, okolicy pachwiny lub pachy. W leczeniustosuje się radioterapię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepożądane skutki chemioi radioterapii

  Zarówno chemioterapeutyki, jak i promieniowaniejonizujące działają leczniczo w wynikuhamowania zdolności namnażania się szybkorosnących komórek nowotworu. Niestetyw praktyce niemożliwe jest skierowanie ichdziałania wyłącznie na komórki patologiczne,w związku z czym ulegają mu również szybkorosnące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy mózgu

  Guzy mózgu są najczęściej występującymiu dzieci nowotworami litymi, a wśród wszystkichnowotworów złośliwych występującychu dzieci zajmują 2. miejsce [9, 14]. Sporadyczniemają charakter wrodzony, najczęściej występująu dzieci w wieku 1—10 lat i nieco częściejchorują chłopcy niż dziewczynki [9]...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stabilizatory nadkostkowe

  Stabilizatory nadkostkowe (supramalleolarmolded orthosis — SMO) stosuje się u dzieci,u których konieczna jest stabilizacja stawuskokowego, jednakże z możliwością ograniczonegoruchu goleni. Stabilizacja uzyskana dziękitakiej ortezie jest mniejsza niż przy zastosowaniutypowej odlewowej Ortezy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /407

  praca w formacie txt

Do góry