Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Delekcja zawodowa psychologiczna

  selekcja zawodowa psychologiczna; całokształt działań, których celem jest optymalna ocena przydatności kandydata do określonego zawodu lub stanowiska pracy. Badania selekcyjne przeprowadza się w dużych zakładach pracy stosując standardowe techniki; nierzadko oceniany jest także poziom intelektualny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Separacja od rodziny dzieci niepełnosprawnych

  separacja od rodziny dzieci niepełnosprawnych; w przypadku wrodzonych lub wcześnie nabytych wad, powodujących poważne ograniczenia rozwoju i wymagających dłuższego leczenia szpitalnego, a potem rehabilitacji w warunkach zamkniętego zakładu leczniczego, występuje konieczność umieszczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samobójstwo

  samobójstwo; targnięcie się na wła­sne życie uwarunkowane bardzo trud­nymi sytuacjami życiowymi lub czyn­nikami kulturowymi (harakiri, kami­kadze). Najczęściej jest skutkiem za­burzeń psychicznych (depresji, lęku, nakazujących omamów słuchowych, urojeń). W' depresji zdarza się czasem, że chory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoocena

  samoocena; ocena własnych możli­wości związana z obrazem samego siebie, która dość często u osób nie­pełnosprawnych odbiega od rzeczywi­stości. Ze względu na istotne znacze­nie samooceny dla akceptacji inwa­lidztwa stosuje się -> psychoterapię, celem doprowadzenia w samoocenie do zmian korzystnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sandał ortezy kończyny dolnej

  sandał ortezy kończyny dolnej; obej­mujący stopę element konstrukcyjny -» ortezy kończyny dolnej. Ma postać sandału uformowanego zazwyczaj z skóry lub tworzywa termoplastyczne­go. Stosowany w cetu wzmocnienia korekcji ustawienia stopy. Umożliwia zmianę obuwia u osób zaopatrzonych w ortezę kończyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądy rodzinne

  sądy rodzinne; powołane w miejsce sądowych wydziałów dla nieletnich, które orzekały środki wychowawczo-- poprawcze wobec młodzieży w wieku 13 — 17 lat nie dostosowanej społecznie. S. r. ponadto prowadzą dochodzenia i orzekają w sprawach rozwodowych, pozbawienia i ograniczenia praw ro­dzicielskich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat ciała

  schemat ciała; orientacja w zakresie aktualnego usytuowania w przestrzeni własnego ciała. Zdolność rozpoznawa­nia s. c. bywa ograniczona w niektó­rych schorzeniach psychicznych i ner­wowych, zwłaszcza pod wpływem ogniskowych uszkodzeń mózgu. W rozwoju dziecka znajomość s. c. ma duże znaczenie dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizofrenia

  schizofrenia; psychoza endogenna, a według niektórych grupa psychoz endogennych, cechująca się rozszcze­pieniem osobowości. S. stanowi choro­bę przewlekłą, występującą dość często (u 1% populacji). Rozpoczyna się zwykle między wiekiem pokwitania a czwartą dekadą życia. Przypadki s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /7 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUD

  Zjawisko bądź wydarzenie, obserwowane i doświadczane za pomocą zmysłów,powodujące zmiany w stanie materialnym rzeczy i zjawisk, stwierdzonenaukowymi metodami, ale będące wyłącznym skutkiem ingerencji boskiej. Patrz -> FAITH HEALING.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUKIER

  Jedna z trzech -> "BIAŁYCH TRUCIZN". Niemal wszystkie bez wyjątku szkołydietetyczne kategorycznie zalecają eliminowanie bądź znaczneograniczenie spożycia cukru. Wielu lekarzy uważa cukier za głównąprzyczynę różnych chorób, w szczególności zaś cukier w znacznym stopniuprzyczynia się do rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 068

  praca w formacie txt

Do góry