Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Sinica

  sinica; zasinienie powierzchni skóry i śluzówek o odcieniu purpurowym lub szarosinym, co jest uzależnione od ilości i składu -> krwi krążącej. Niezbędnym warunkiem powstania s. jest obecność we krwi żylnej ponad 6,5% odtlenionej hemoglobiny. S. purpurowa powstaje przy zwiększonej ilości Co2, zaś s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siostry pogotowia PCK

  siostry pogotowia PCK; społeczna rezerwa pielęgniarska oraz aktyw do sprawowania opieki nad chorym w domu. Do zadań sióstr PCK należą w szczególności: czynności higieniczne i gospodarcze u osób chorych leżących, nie mających rodzin, proste zabiegi leczniczo-pielęgnacyjne, dokonywanie zakupów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala Vinelandzka Dojrzałości Społecznej

  skala Vinelandzka Dojrzałości Społecznej; opracowana przez amerykańskiego psychologa E. A. Dolla w 1953 r., służy do oceny przystosowania do życia i ujmuje, wyniki w postaci wieku społecznego i ilorazu społecznego. Oddaje cenne usługi przy ocenie stanu dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skale badania postaw

  skale badania postaw; metody oceny postaw dające wyniki ujęte ilościowo, umożliwiające pomiar nasilenia określonych tendencji występujących u badanej osoby. W psychologii społecznej przyjęto kilka rodzajów skal postaw, wśród których najbardziej popularne to skale typu Lickerta i Thurstona. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skoki lekkoatletyczne

  skoki lekkoatletyczne; konkurencja wchodząca w skład współzawodnictwa sportowego inwalidów. W zależności od rodzaju i stopnia poszkodowania inwalidzi wykonują niektóre tylko s. 1., także w formie zabawowej i rekreacji fizycznej. Niewidomi (-» grupa startowa inwalidów I): skoki w dal z miejsca — z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła chwytu

  siła chwytu; zdolność rozwijania potrzebnej siły w chwycie. Jest traktowana przez wielu specjalistów jako obiektywna ocena sprawności fizycznej i jeden z ustalonych parametrów określających wydolność fizyczną ręki. Uważa się ją za wykładnik zdrowia oraz podstawę osiągnięcia sukcesów w ręcznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schorzenia psychosomatyczne

  schorzenia psychosomatyczne; powstałe pod wpływem konfliktowych przeżyć i nagromadzonych napięć emocjonalnych działających jako czynniki silnego stresu. Klasycznymi postaciami s. p. są wrzody żołądka i jelit, astma, choroby skórne, dolegliwości sercowe. Istnieją placówki lecznicze (poradnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seguin Eduard

  Seguin Eduard (1812-1880): francuski lekarz mający wielkie zasługi jako pionier w dziedzinie kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Przy szpitalu psychiatrycznym założył pierwszą szkołę dla głębiej upośledzonych umysłowo. Podkreślał konieczność oddziaływania wychowawczego, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekcja rehabilitacji zawodowej

  sekcja rehabilitacji zawodowej; komórka organizacyjna działu służb społecznych w zespole opieki zdrowotnej zajmująca się rehabilitacją zawodową inwalidów i innych osób niepełnosprawnych. Do jej zadań należy: 1) ustalanie potrzeb i opracowywanie planów rozwoju rehabilitacji zawodowej na terenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selekcja uczniów do szkół specjalnych

  selekcja uczniów do szkół specjalnych; dokonywana jest obecnie w Poradniach Wychowawczo-Zawodowych przez zespół kwalifikacyjny, w skład którego wchodzą: psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel dziecka i dyrektor poradni (Dz. U. nr 39, 1974, Dz. U. nr 7, 1975), a w razie potrzeby lekarz. Dzieci podejrzane o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 321

  praca w formacie txt

Do góry