Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Spirografia

  spirografia; badanie czynnościowe płuc za pomocą spirografu pozwalające określić i zarejestrować podział powietrza w płucach, pojemność życiową, wentylację minutową, spoczynkową i maksymalną oraz wskaźniki dynamiczne mierzone z krzywej natężonego wydeohu i korelujące ze stanem oporu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjoterapia

  socjoterapia; metoda postępowania terapeutycznego polegająca na wykorzystywaniu pozytywnego wpływu, jaki może wywrzeć na człowieka oddziaływanie grupy. S. ma duże znaczenie przy stymulowaniu zdolności przystosowania społecznego, zwłaszcza w przypadku tych osób, które były wskutek różnych przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAROWNICE

  Czarownice, wiedźmy, babki, znachorki, strzygi, baby, owczarze, kowale,guślarze, znachorzy, olejkarze-kramarze, relikwiarze to dawne, a tu iówdzie jeszcze i dziś obecne, postacie ludowej medycyny. Ich czynnościłączące magię z tradycją i doświadczeniem to m.in. zamawianie,czarowanie, rzucanie uroków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTOLOGIA LEKARSKA

  (Wg Małej Enc. Medycznej). "Etyka lekarska. Zbiór przepisówokreślających zasady moralne postępowania lekarskiego w odniesieniu dochorych i normy współżycia zawodowego między lekarzami." Deontologia lekarska na pierwszym miejscu stawia dobro chorego, obowiązek zachowaniatajemnicy i dbałość o autorytet...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASOPISMA

  Czasopisma zajmujące się problemami -> PSI. Obecnie wychodzi wieleperiodyków, które w całości lub w znacznej ich części poświęcone sąproblematyce -> MAGII, ->PSYCHOTRONIKI, -> MEDYCYNY NIEKONWENCJONALNEJ iinnych tajemnych i frapujących zjawisk.

  Są to m.in. -> "NIE Z TEJZIEMI", -> "SFINKS", "SZAMAN", ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPRESJA

  Stan psychiczny, subiektywne poczucie beznadziejności, smutku, bezsensużycia, a w skrajnych wypadkach chęć śmierci. Stany depresyjne o podłożunerwicowym są często leczone za pomocą różnych form -> PSYCHOTERAPII.

  Skutecznym środkiem profilaktycznym jest uprawianie filozofii optymizmupołączonej ze ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOSNEK

  Popularne warzywo zawierające silny antybiotyk - alicylinę o działaniubakteriobójczym. W różnych przekazach historycznych znajdujemyinformację o tym, że systematyczne spożywanie czosnku i cebuli chroniłoprzed epidemiami cholery i dżumy skupiska ludzi (np. Żydów), które gosystematycznie spożywały. Ząbek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAKRA

  W tantryzmie, będącym odmianą hinduizmu, oznacza koło zamykające jakąśkonkretną figurę magiczną -> JANTRĘ. Spełnia mniej więcej takie funkcjejak -> PENTOGRAM. W ogólnym znaczeniu także koło życia i śmierci, całośćżycia, zamknięty byt.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERMOOPTYKA

  Umiejętność odczuwania kolorów, a w szczególnych przypadkach nawetodczytywania tekstów za pomocą zmysłu dotyku (widzenie palcami). Wielebadań przeprowadzonych na całym świecie potwierdza, że tę specyficznązdolność przejawiają przede wszystkim palce, ich opuszki, ale poodpowiednim treningu w różnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI RYZYKA

  Czynnikiem ryzyka nazywa się stan lub sytuację sprzyjającą powstawaniu i rozwojowi choroby. Wieloletnie badania nt. przyczyn występowania tzw. -> CHORÓB CYWILIZACYJNYCH prowadzone na całym świecie doprowadziły dorozpoznania i opisania różnych, powszechnie występujących zagrożeńsprzyjających rozwijaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 525

  praca w formacie txt

Do góry