Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DIGITOPUNKTURA

  Technika -> MASAŻU GŁĘBOKIEGO albo zabiegu -> AKUPRESURY, czy ->SHIATSU. Polega na wykonywaniu ucisku palcami, głębokiego, pionowego masowanych miejsc.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirometria

  spirometria; technika pomiaru tzw. pojemności życiowej płuc, polegająca na wydmuchiwaniu przez badanego pełnej zawartości powietrza z płuc, którą mierzy się w cm3. S. stosowana j»sst powszechnie w poradniach lekarskich dla sportowców i gabinetach medycyny szkolnej. Oddaje także usługi diagnostyczne w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splątanie

  splątanie; amencja; zespół splątanio-wy; głębokie zaburzenie świadomości połączone z upośledzoną lub zniesioną orientacją w czasie, miejscu i otoczeniu. Zaburzenia świadomości okresowo pogłębiają się, mogą wystąpić omamy, urojenia, stany podniecenia lub osłupienia. Objawy s. narastają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność lecznicza

  społeczność lecznicza; świadome oddziaływanie na organizację instytucji leczniczej w celu ukształtowania ze wszystkich jej pracowników i pacjentów zintegrowanej grupy społecznej, która wspólnie dąży do dostarczenia jej członkom sytuacji życiowych uczących prawidłowego współżycia z ludźmi i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport amputowanych

  sport amputowanych ;(-> grupa startowa inwalidów I I I), zespół regulaminowo ujętych konkurencji o charakterze rekreacyjnym lub współzawodnictwa sportowego osób z amputacjami kończyn. W wielu klinikach po I wojnie . światowej współzawodnictwo w stosowanych ćwiczeniach fizycznych uatrakcyjniało proces...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /6 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport głuchych

  sport głuchych; (-> grupa startowa inwalidów II), zespół ujętych regulaminowo konkurencji mających charakter rekreacyjny łub współzawodnictwa sportowego osób niesłyszących lub o bardzo znacznym upośledzeniu ostrości słuchu. S. g. w sposób zorganizowany powstał w Polsce w 1922 r. jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport inwalidów

  sport inwalidów; uprawiany od wieków w celach rozrywkowych bywa skutecznie stosowany w rehabilitacji inwalidów — w formach usprawniania leczniczego, przystosowania do życia (np. ociemniałych) przez rekreację fizyczną itp. S. i. to dość wierne odbicie przyjętych w społeczeństwie różnych form...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słownik bierny i czynny

  słownik bierny i czynny; zasób opanowanych słów wchodzących w zakres danego systemu językowego. Słownik bierny odnosi się do rozumienia słów, a czynny do poprawnego ich wypowiadania. Istnieją normy określające zasób s. b. i c. dla dzieci w odpowiednich przedziałach wieku. Prowadzi się w wielu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjoterapia w psychiatrii

  socjoterapia w psychiatrii; socjoterapia jest ważnym elementem rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi zarówno ze względu na ich upośledzoną zdolność przystosowania się do zmieniających się wymagań środowiska, jak i na często nieprzychylną, odrzucającą, wrogą lub lękową postawę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowotok

  słowotok; łogorrhoea, patologiczna wielomówność charakterystyczna dla -> afazji czuciowej i stanów wzmożonego nastroju.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt

Do góry