Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DUCH

  Dawniej oznaczał oddech, tchnienie odróżniające żywych od zmarłych.Energia psychiczna człowieka. Dusza. Pojęcie dyskutowane w filozofii odstarożytności bez widocznych szans na osiągnięcie jednolitości poglądów.

  W -> SPIRYTYZMIE oznacza energię psychiczną człowieka zmarłego bytującąw zaświatach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DNA

  Kwas dezoksyrybonukleinowy. Związek organiczny występujący głównie wchromosomach, decydujący w procesie dziedziczenia. Ma postać podwójnejspirali złożonej z nukleotydów, których kolejność jest podstawąinformacji genetycznej - kodem genetycznym. Coraz więcej wiemy o tym,jak jest zbudowany i jak działa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIATERMIA

  Przegrzewanie tkanek dla celów leczniczych. Przy diatermie krótkofalowejoddziaływuje się na tkanki polem elektrycznym lub magnetycznym owysokiej częstotliwości. Diatermia mikrofalowa polega na stosowaniu polaelektromagnetycznego oddziałującego powierzchniowo. Diatermią leczy sięliczne choroby reumatyczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

  D.S.W. "Natura - Med." Tadeusza Lenarta prowadzi bardzo pożytecznądziałalność wysyłając zainteresowanym produkty zdrowej żywności, sprzętdo uprawiania relaksu np. -> FUTONY oraz różne niekonwencjonalne leki,jak -> BORAGOGLANDYNA 100, -> PADMA 28 i inne.

  Biura mieszczą się wWarszawie, 01 - 833, ul...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIETA

  Sposób żywienia dostosowany do stanu i wymagań organizmu chorego alboznajdującego się w szczególnych warunkach. Dieta nie jest więc, jak sięczasem uważa, jakimś systemem odżywiania się różnych narodów, grup czyśrodowisk.

  Dieta jest zawsze taką modyfikacją normalnego odżywiania się,która polega na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOPING

  Zwiększenie, głównie w sporcie, wydolności organizmu środkamisztucznymi. Mimo że doping farmaceutyczny powoduje okresowy wzrostsprawności i dobrego samopoczucia, jest on zawsze szkodliwy, ponieważśrodki dopingujące znoszą naturalne bariery i regulatory organizmupowodując niebezpieczne naruszenie jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIETA ŻYCIA

  Książka pod tym tytułem propagująca tzw. dietę Diamondów zasługuje naodrębne hasło z trzech powodów: jest najpoczytniejszą książką na tematżywienia w ostatnich latach, napisana jest językiem prostym,atrakcyjnym, zrozumiałym i nowoczesnym, po trzecie ten sposób żywieniapropaguje bioenergoterapeutka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIA POZYTYWNE

  Terapeutyczna metoda rozwijania potencjału ludzkiego opracowana przez drS.B. Shapiro z USA. Istotą terapii jest eliminowanie z psychiki ludzkiejodczuć lęku, strachu, wstydu, itp. ograniczających i frustrującychstanów. W następnym, wyższym etapie metody następuje pogłębienie tegostanu przez rozwijaznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIETOTERAPIA

  Leczenie za pomocą odpowiednio dobranej diety. Z reguły dietoterapia niejest stosowana samodzielnie, choć czasem stanowi podstawę stosowanejprocedury terapeutycznej. Coraz bardziej też lekarze i żywieniowcyskłaniają się do poglądu, że pojęcie dietoterapia zostało nadmiernierozszerzone, a człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIA SZCZYTOWE

  Rodzaj psychoterapii opracowanej przez Paula Bindrima z Los Angeles,opartej na idei czołowego przedstawiciela psychologii humanistycznejAbrahama Maslowa, wg której w pamięci każdego człowieka utrwalają się zeszczególną mocą różne wspaniałe przeżycia. Przeżycia te mogą być wprocesie terapii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt

Do góry