Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  EKRANY RADIESTEZYJNE

  Inaczej odpromienniki, które eliminują szkodliwe napromieniowaniepochodzące przede wszystkim z różnych cieków wodnych. Przebywanie wpomieszczeniu, w którym ma miejsce takie promieniowanie, powoduje licznedolegliwości: bóle głowy, zdenerwowanie, bezsenność itp.

  Wg informacji Polskiego Towarzystwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDEN

  Raj Ogród rozkoszy. Miejsce, gdzie przebywali pierwsi ludzie Adam i Ewa,i które utracili. W przenośni miejsce piękne i szczęśliwe.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENT MEDYCZNY

  Poważnym argumentem przeciwko różnym teoriom i poglądom. medycynyniekonwencjonalnej jest to, że efekty, które ona osiąga, nie są wznacznej ich części potwierdzane na drodze eksperymentu medycznego,którego kardynalną zasadą jest powtarzalność i odtwarzalność wyników.Dowodzi się, że nazbyt wiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGOIZM

  Przedkładanie interesu własnego nad interes innych ludzi. Przeciwieństwo-> ALTRUIZMU. Egoizm jest wg niektórych poglądów jedną z ważniejszychsił aktywizujących człowieka i przyczynia się do postępu. W skalispołecznej ma to znaczenie w dyskusjach na temat roli liberalizmu wgospodarce i problemów osłony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA

  Stan zachwytu i uniesienia powstający z reguły w oderwaniu odrzeczywistości, co nie znaczy, że nia ma on wpływu na przeżyciapsychiczne człowieka, a zwłaszcza na jego samopoczucie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZORCYZMY

  Zaklęcia i modlitwy służące w kościele katolickim do wypędzania zczłowieka (dawniej także zwierzęcia lub przedmiotu) diabłów i złychduchów. Do dziś istnieją oficjalnie w liturgii katolickiej. Patrz też -> OPĘTANIE.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZINTEGRACJA POZYTYWNA

  Dezintegracja w klasycznej psychologii oznacza rozpad osobowości.Pojęcie zaś dezintegracji pozytywnej wprowadzone przez prof. KazimierzaDąbrowskiego odnosi się do takiego rozbicia ciągu zdarzeń psychicznych wżyciu człowieka, które wcale nie muszą prowadzić do degradacji i upadkuczłowieka.

  Dezintegracja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOTYK

  Jedna z form kontaktu -> UZDROWICIELA z pacjentem. Gdyby sporządzićlistę takich form, to wystąpiłyby na niej kolejno: myśl (telepatia),przekaz słowny (sugestia, hipnoza), obecność (działanie biopolem),gesty, "passy", wodzenie rękami wzdłuż ciała (wzmocnione oddziaływaniebiopolem), dotyk bezpośredni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOGENESA BECZKA

  Symbol daleko idącego samoograniczenia i wyrzeczenia się wszelkichwygód, ale także i symbol niezgody na szerzące się zło społeczne.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA

  Nauka o metodach badania, wykrywania, rozpoznawania i opisywania chorób,a także wskazywania przyczyn ich powstawania.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt

Do góry