Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Sprawność psychiczna

  sprawność psychiczna; uwarunkowana optymalną koordynacją procesów odbioru percepcji, przechowywania i przetwarzania informacji docierających do ośrodkowego układu nerwowego człowieka ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego ustroju. Zapewnienie odpowiedniego poziomu wydolności fizycznej nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt rehabilitacji zawodowej

  sprzęt rehabilitacji zawodowej; elementy stanowiska roboczego lub jego otoczenia, które biorąc udział w procesach produkcyjnych i rehabilitacyjnych osoby niepełnosprawnej, przyczyniają się do; poprawy sprawności psychofizycznej; wspomagania lub wyrównania uszkodzonych funkcji; przenoszenia utraconych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt do rehabilitacji leczniczej

  sprzęt do rehabilitacji leczniczej; przyrządy i urządzenia dostarczające bodźców fizykalnych: cieplnych, fotochemicznych, elektrokinetycznych, elektrochemicznych, kinetycznych, mechanicznych stosowanych w rehabilitacji leczniczej. Zob. też: sprzęt do fizykoterapii; sprzęt do kinezyterapii

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność psychofizyczna

  sprawność psychofizyczna; zdolność ruchowa i umysłowa organizmu; może ulec zaburzeniu wskutek choroby, urazu lub nieodpowiednich warunków pracy. Wówczas mamy do czynienia z niepełnosprawnością.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt rehabilitacyjny do obsługi osobistej

  sprzęt rehabilitacyjny do obsługi osobistej; pomoce techniczne, które wspomagają uszkodzone funkcje, zastępując je lub pomagając przenieść z jednego zespołu psychofizycznego na inny, umożliwiając osobie niepełnosprawnej samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego. Do grupy tej nie zalicza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt do wyposażenia łazienek i w. c.

  sprzęt do wyposażenia łazienek i w. c.; w skład jego wchodzą następujące urządzenia: uchwyty-poręcze przyścienne, podłogowe i przywannowe, mocowane nad wanną, w kabinach prysznicowych, przy umywalce, przy muszli klozetowej lub wzdłuż kabin sanitarnych, ułatwiające osobom niepełnosprawnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność ruchowa ogólna

  sprawność ruchowa ogólna; termin stosowany w teorii wychowania fizycznego, oznacza umiejętność wszechstronnego władania swym ciałem, dzięki opanowaniu podstawowych nawyków ruchowych przez ćwiczenie.  S. r. ogólna jest umiejętnością nabytą, wynikiem doświadczeń osobistych; ruchy osobnika sprawnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt pomocniczy dla niewidomych

  sprzęt pomocniczy dla niewidomych; umożliwia pisanie, rysowanie oraz wykonywanie podstawowych działań matematycznych osobom niewidomym znającym sześciopunktowy wypukły alfabet Braille'a. Do sprzętu tego zalicza się: -> kostkę do nauki alfabetu Braille'a, -> liczydło „Abakus", przymiary dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprężynowanie

  sprężynowanie; rodzaj ćwiczenia ruchu żebrowego z nagle przerwanym oporem. Wykonanie: nacisk ręką na ścianę klatki piersiowej podczas wdechowego ruchu dolnożebrowego (opór) i nagłe przerwanie nacisku tuż pod koniec wdechu. Stosowane m.in. w rozedmie; ma wpływać na zmniejszenie napięcia mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzęt pomocniczy do higieny osobistej i ubierania się

  sprzęt pomocniczy do higieny osobistej i ubierania się; dla osób o niesprawnych kończynach górnych (deformacje, porażenia, osłabienia siły mięśniowej, amputacje), przystosowany poprzez zastosowanie specjalnych obejm, uchwytów czy przyssawek. Na przykład: szczotka do mycia rąk na przyssawce dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt

Do góry